Ministeriö ja viranomaiset selvittävät Tornionjoen sairaiden lohien tilannetta – vitamiinin puutos ehkä yksi syy

Tornionjoki

Viranomaiset ovat aloittaneet laaja-alaisen ja intensiivisen yhteistyön Tornionjoen lohien sairastumisen syyn selvittämiseksi, kertovat Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto tiedotteessaan.

Näytteitä otetaan ja sairastuneita kaloja tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa Oulussa. Lapin ELY-keskus seuraa veden laatua Tornionjoella. Ruokavirasto tekee myös yhteistyötä Ruotsin eläinlääketieteen laitoksen kanssa. Luonnonvarakeskus seuraa sairauden vaikutuksia lohikannan tilaan.

Vastaavanlaisia oireita on havaittu jo useana vuonna sekä Tornionjoella että eräillä muilla Itämeren ja Atlantin lohijoilla. Toistaiseksi kalakuolemien aiheuttajaa ei tutkimuksista huolimatta ole löydetty.

Viimeisen viiden vuoden aikana Tornionjoen vesistöalueella ei ole todettu kalojen vaarallisia tarttuvia tauteja. Yhdeksi syyksi kalojen sairastumiseen epäillään tiamiinin eli B1-vitamiinin puutosta.

Näkyvänä sairautena ja kuolinsyynä aikaisempina kesinä löydetyillä kuolleilla ja passiivisilla elävillä kaloilla on ollut vesihometartunta. Vesihome tarttuu herkästi sellaisiin kalan kohtiin, joissa iho on rikki tai siinä on haavaumia.

Vesihome on yleistynyt viime vuosina myös kalanviljelyssä. Vesihometta ja sen ehkäisyä tutkitaan Suomessa laajana yhteistyönä.

Kalojen sairastumisen aiheuttajaksi on epäilty muun muassa ympäristömyrkkyjä, mutta selkeää yhteyttä kalakuolemiin ei ole todettu. Kalojen altistuminen ympäristömyrkyille merivaiheen aikana voi heikentää niiden yleiskuntoa, mutta asia vaatii lisätutkimusta. 

Luke on toimittanut Ruokaviraston Oulun laboratorioon kahdeksan elävää kalaa, joilla on kyseisiä oireita. Ruokavirasto ottaa edelleen vastaan kalastajien näytteitä. Näytekalojen tulee olla kuitenkin tuoreita ja kylmäsäilytyksessä. Niiden ei tarvitse olla eläviä. Tarkat ohjeet näytteiden toimittamiseen on saatavissa Ruokaviraston sivuilta..

Sairaita lohia voi käsitellä, mutta niitä ei suositella ruokakäyttöön, vaikka ne olisi nostettu vedestä elävinä.

Ensimmäiset sairaat lohet havaittiin Tornionjoessa jo kesäkuussa. Ensimmäiset lohet toimitettiin Ruokavirastoon näytetarkoitukseen 17. heinäkuuta.

Ruokavirasto on sopinut näyteyhteistyöstä Luken ja alueen viranomaisten kanssa, mutta myös kansalaisten havaintoja pidetään edelleen tärkeinä.