Kuntavaaleissa on äänestänyt ennakkoon tähän mennessä lähes 10 prosenttia äänioikeutetuista

Kuntavaalit

Kuntavaaleissa on annettu tähän mennessä ennakkoon yli 442 000 ääntä. Sunnuntaina viidennen äänestyspäivän päättyessä äänioikeuttaan oli käyttänyt lähes 10 prosenttia äänioikeutetuista.

Sunnuntaina ennakkoääniä antoi hieman yli prosentti äänioikeutetuista, eli ääniä annettiin noin 47 000. Annettujen äänien määrä jäi kuitenkin vähäisemmäksi aiempiin ennakkoäänestyspäiviin verrattuna. Esimerkiksi ennakkoäänestyksen kolmena ensimmäisenä päivänä arkiviikolla annettiin kunakin päivänä yli 100 000 ääntä.

Äänestysaktiivisuus on toistaiseksi ollut suurinta Keski-Pohjanmaan Lestijärvellä, jossa on äänestänyt lähes neljännes äänioikeutetuista. Lapin Pellossa ennakkoon on äänestänyt 20 prosenttia äänioikeutetuista.

Kotimaassa ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 8. kesäkuuta asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13. kesäkuuta.