Kokoomus horjuttaa eduskunnan pelisääntöjä vuotamalla luottamuksellisia keskusteluja, keskustaryhmyri jyrisee

Puhemiesneuvoston olisi syytä käsitellä suuren valiokunnan keskustelujen vuotaminen julkisuuteen, Antti Kurvinen näkee
Eduskunta

Eduskunnassa on viime päivinä ihmetelty luottamuksellisten valiokuntakeskustelujen vuotamista. Keskustelu käynnistyi, kun sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) keskiviikkona etäyhteydellä suurelle valiokunnalle antama selvitys vuodettiin kokoomuksen puoluelehdelle Verkkouutisille.

Luottamuksellisia keskusteluja siteerattiin myös eduskunnan suullisella kyselytunnilla .

– Tällaisilla performansseilla voi saada lyhytaikaista puoluepoliittista hyötyä, mutta niillä voi olla vakavia ja kauaskantoisia seurauksia Suomen vahingoksi. Kokoomus on mennyt nyt todella kaltevalle pinnalle, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen jyrähtää.

Kurvinen muistuttaa lähettämässään tiedotteessa, että pääsääntö Suomen perustuslain mukaan on, että eduskunnan valiokuntien kokoukset eivät ole julkisia. Myös eduskunnan työtä ohjaavan valiokuntaoppaan mukaan valiokunnissa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

– Valiokunnan kokousten ei-julkisesta luonteesta johtuu, että vielä keskeneräisen asian käsittelyasiakirjoista ja siitä valiokuntakäsittelyn aikana saaduista tiedoista jäsenet eivätkä virkamiehet saa kertoa ulkopuolisille.

Kurvinen jatkaa, että käydyistä keskusteluista ei valiokuntakäsittelyn tuloksellisuuden turvaamiseksi yleensä anneta tietoja julkisuuteen edes asian valmistuttua valiokunnasta.

– Tavoite on perustellusti ja oikein ollut varmistaa eduskunnan päätöksentekokyky ja Suomen edun toteutuminen kansallisissa, etenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja EU-politiikan asioissa.

Keskustaryhmyri jatkaa, että EU-asioita käsittelevässä eduskunnan suuressa valiokunnassa yhteistä näkemystä on rakennettu yli rajojen, eikä käytyjen keskustelujen luottamuksellisuutta ole rikottu.

– Tätä suomalaista, parlamentaarista toimintalinjaa on pidetty myös eurooppalaisittain esimerkillisenä.

Keskusta pitää kiinni myös tästä eteenpäin siitä, mitä lakiin, eduskunnan työjärjestykseen ja eduskunnan valiokuntaoppaaseen on kirjattu ja mitä yhdessä on sovittu, Kurvinen päättää.

– Keskustan eduskuntaryhmä pitää perusteltuna, että eduskunnan puhemiesneuvosto käsittelee asiaa. Jokaisessa valiokunnassa on myös syytä käydä vakavasti läpi valiokunnassa käytävien keskustelujen luottamuksellisuus. Yhteisiä asioita ei näin hoideta.