Keskustanuoret entistä myönteisempiä ydinvoimalle, bioenergiaan suhtaudutaan varauksella – liittokokous vaatii hiilineutraalia energiaa

Keskustanuoret

Energiajärjestelmän muuttaminen hiilineutraaliksi on tärkeimpiä keinoja ilmastonmuutoksen torjunnassa, keskustanuoret muistuttaa.

– Luonto ei pysty sitomaan hiiltä tarpeeksi, joten ilmastonmuutos vain kiihtyy jokaisen hiilidioksiditonnin myötä. Energiajärjestelmän hiilineutraaliksi muuttamiseen on keinot, nyt tarvitaan vain poliittista tahtoa, viime viikonloppuna koolla ollut liittokokous vaatii.

Keskustanuorten tuore energiapoliittinen ohjelma määrittelee tärkeimmiksi periaatteiksi hiilineutraaliuden, vakaan ja hajautetun tuotannon, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden.

– Osa energiantuotannosta voidaan hoitaa hajautetusti, osa vaatii suurempia keskittymiä. Aurinko-, bio- ja tuulienergialla on mahdollisuuksia laajalti kaikkialla, ydinvoima voi vaatia suurempia keskittymiä, ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Janne Komi sanoo.

Aiempiin linjauksiin verrattuna uusi ohjelma suhtautuu ydinvoimaan myönteisemmin, ja bioenergiaan varauksellisemmin.

– Uusilla linjauksilla halutaan vastata ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden haasteisiin uuden ymmärryksen perusteella, Komi selventää.

Keskustanuoret katsoo, että ydinvoimassa on pyrittävä lopulta tulevaisuuden tuotantotapoihin, kuten toriumvoimaan ja jonain päivänä jopa fuusiovoimaan.

Toistaiseksi uraanifissio tuottaa hiilineutraalisti suuria määriä energiaa, joten silläkin on paikkansa, keskustanuoret näkee.

Pienydinvoimalat olisivat keskustanuorten mukaan turvallisempi ja toimiva, uusi ratkaisu esimerkiksi kaupunkien lämmöntarpeeseen.

Bioenergian riskinä on hiilen tarpeeton vapautuminen ilmakehään, vaikka sillä voidaankin korvata fossiilisia energianlähteitä, keskustanuoret toteaa.

Väliaikaisratkaisuna biopolttoaineilla voidaan keskustanuorten mukaan käyttää vaikkapa raskaampia työkoneita. Liikenteen keskustanuoret haluaa sähköistää.

– Sähköinen liikenne on jo tätä päivää. Raideliikenteen kehittäminen ja sähköpyörät ovat jo nyt helppo keino saada liikenne pääosin sähköiseksi. Sähköautot vaativat kehitystyötä etenkin akkujen osalta, samoin latausverkko on laadittava kattavaksi ja sen tulee olla edullinen käyttää, keskustanuoret muistuttaa.

Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen korostaa, että keskustan on otettava hiilineutraaliuden saavuttaminen tosissaan.

– Keskustanuorten uusi energiapoliittinen ohjelma tarjoaa selkeän tiekartan hiilineutraaliuden ja toimintavarmuuden saavuttamiseen. Sähkön on oltava edullista käyttää, jotta tämän kautta saavutetaan laaja hiilineutraalius, Markkanen sanoo kannanotossa.