KAKS tutki: Suomalaiset luottavat Ylen ja STT:n uutisiin, mutta puoluekantakin vaikuttaa näkemyksiin medioista – paikallislehdet vahvimpia maaseudulla

Nuorten luottamus somen uutisointiin kasvussa
Tiedotusvälineet

Suomalaiset luottavat eniten Ylen ja STT:n uutisointiin.

81 prosenttia kansalaisista arvioi Ylen TV-uutiset erittäin tai melko luotettavaksi, Ylen radiouutisilla luku on 79 prosenttia ja STT:llä 78 prosenttia.

Vahvinta luottamus Ylen uutisointiin on SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien piirissä.

Tulokset käyvät ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön laajasta kansalaistutkimuksesta, jossa arvioitavia tiedotusvälineitä oli 12.

Selvä enemmistö suomalaisista arvioi myös MTV3:n uutisten (70 prosenttia), Helsingin Sanomien (65), oman maakunnan suurimman lehden (62) ja asuinkunnan paikallislehden (59 ) uutisoinnin luotettavaksi. 

MTV3:n uutisointiin luottavat eniten kokoomuksen, vihreiden ja RKP:n kannattajat. HS:n uutisointiin uskovat eniten vihreiden ja RKP:n tukijat.

Maakunnan ykköslehtien uutisointiin luottamus oli vahvinta keskustan, SDP:n, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kannattajissa.

Enemmistö (59 prosenttia) pitää oman kaupungin tai kunnan paikallislehden uutisointia luotettavana. Luottamus lisääntyy kuntakoon pienentyessä. Taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa paikallislehden uutisointi koetaan käytännössä yhtä luotettavaksi kuin maakunnan ykköslehden uutisointi.

Kaupunkimaisissa kunnissa arvostetaan enemmän maakunnan ykköslehtiä.

Neljäsosa kansalaisista luottaa iltapäivälehtien (Ilta-Sanomat 26 ja Iltalehti 24 prosenttia) uutisointiin. Molempien lehtien osalta kaksi viidestä katsoo, että ne eivät ole sen enempää luotettavia kuin epäluotettaviakaan.

Kokoomuksen kannattajat arvostavat muita enemmän Kauppalehden ja keskustan tukijat Maaseudun Tulevaisuuden uutisia.

Kymmenesosa luottaa suoranaisesti sosiaalisen median ”uutisiin”. Enemmistö (61 prosenttia) pitää niitä epäluotettavina ja joka neljäs suhtautuu neutraalisti.

Epäluottamus sosiaalisen median uutisointia kohtaan on vähentynyt reilun vuoden aikana seitsemän prosenttiyksikköä. 18–30-vuotiaista joka viides luottaa sosiaalisen median uutisointiin. 

KAKSin tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu internetpaneelissa marraskuussa 2020.

18–79-vuotiaiden suomalaisten haastatteluja tehtiin yhteensä 4 516.