Kaikkonen kiittelee työryhmän ehdotuksia: Terroristista toimintaa suitsittava ankarammin

Terrorismi

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) pitää hyvänä asiantuntijoiden ehdotuksia terrorismilainsäädännön kiristämiseksi.

Lakien tiukentaminen on hänen mukaansa tärkeää.

– Terroristiryhmän toimintaan osallistumista ja terrorismiin kehottamista on suitsittava ankarammin. Mitä pikemmin, sen parempi, Kaikkonen kirjoittaa Twitterissä.

Oikeusministeriö asetti talvella työryhmän tarkastelemaan terrorismilainsäädäntöä. Työryhmä luovutti tänään yksimielisen mietintönsä oikeusministeriölle.

Se ehdottaa terroristisen toiminnan tekemistä rangaistavaksi nykyistä laajemmin.

Uutena rikosnimikkeenä työryhmä ehdottaa julkista kehottamista terrorismirikoksiin. Myös julkisen kehottamisen rahoittaminen ja matkustaminen toiseen valtioon kehottamisrikoksen tekemistä varten olisivat jatkossa rangaistavia tekoja.