Julkisen sanan neuvosto: Helsingin Sanomien toimittajia koskevan oikeusprosessin tulee olla mahdollisimman avoin

Kannanoton mukaan on erityisen tärkeää olla avoin niistä perusteista, joiden nojalla pelkkä artikkelin julkaisemisen valmistelu voisi olla rangaistavaa.
Media

Helsingin Sanomien toimittajia koskevan oikeusprosessin tulee olla mahdollisimman avoin, vaatii Julkisen sanan neuvosto (JSN) kannanotossaan.

Kolmea Helsingin Sanomien journalistia vastaan on päätetty nostaa syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja paljastamisen yrityksestä.

Helsingin Sanomat julkaisi joulukuussa 2017 Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta artikkelin, joka oli tarkoitettu juttusarjan aloitusosaksi. Jutussa kerrottiin Puolustusvoimien salaisen keskuksen toiminnasta ja lähteenä käytettiin salaiseksi leimattuja asiakirjoja.

Viestikoekeskuksesta oli aiemmin kerrottu vain vähän tietoa julkisuuteen. Keskuksen lisäksi juttu käsitteli laajemminkin sotilastiedustelua ja maanpuolustusta.

Syytteet paljastamisen yrityksestä johtuvat julkaistavaksi suunnitelluista, mutta julkaisematta jätetyistä artikkeleista.

JSN vaatii erityistä avoimuutta niistä perusteista, joiden nojalla pelkkä jutun julkaisemisen harkitseminen tai julkaisukuntoon saattaminen voisi olla rangaistavaa ilman, että juttua julkaistaan.

Julkisen sanan neuvosto on erittäin huolestunut siitä mahdollisuudesta, että oikeudenkäynti saattaa johtaa sananvapauden rajoittamiseen perustein, jotka osin jäävät salaisiksi.

JSN toteaa kannanotossaan, että sananvapaus on tärkeä oikeus demokraattisen yhteiskunnan toiminnan kannalta. Sananvapautta on kuitenkin rajoitettu muiden tärkeiden oikeuksien ja yhteiskunnallisten intressien vuoksi.

JSN totesi vuonna 2018 kannanotossaan sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lain suhteista seuraavasti: ”Journalistin velvollisuutena on huolehtia yleisön tiedonsaantioikeuden toteutumisesta sekä yhteiskunnallisen vallankäytön läpinäkyvyydestä. Tämän vuoksi lehdistönvapaus on perusolemukseltaan jännitteisessä suhteessa yhteiskunnallisen vallankäytön kanssa.”

JSN:n mukaan nämä jännitteet ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa, kuten nyt on käymässä.