HS: Varusmiehistä ryhdytään kokoamaan valmiusjoukkoja

Puolustusvoimat

Puolustusvoimat ryhtyy kouluttamaan varusmiehiä välittömän valmiuden yksiköihin, kertoo Helsingin Sanomat.

Näitä valmiusyksiköitä voitaisiin tarpeen vaatiessa käyttää sotatoimissa jo varusmieskoulutuksen aikana

Tavoitteena on, että kriisin syntyessä puolustusvoimat kykenisi kantahenkilökunnan ja erilaisten varusmiesosastojen avulla kohottamaan sotilaallista valmiutta joustavasti.

Lehden hankkimien tietojen mukaan yksiköiden koulutus alkaisi vuosina 2017 ja 2018.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi tammikuussa lausunnon, jonka mukaan varusmiesten käyttäminen sodan ajan tehtäviin varusmiespalveluksen aikana on mahdollista.

Yksiköiden perustaminen voi vaikuttaa myös varusmiesten saapumiseriin ja palvelusaikoihin, HS kertoo.

Vuosittaisten saapumiserien määrää saatetaan lisätä nykyisestä. Palvelusaikoja saatetaan valmiusyksiköiden varusmiehillä pidentää ja muilla lyhentää.

Lehden tietojen mukaan mahdolliset muutokset palvelusaikoihin tulisivat voimaan aikaisintaan 2021.