Evan tutkimus: Tuloeroja ei katsota yhtä suureksi ongelmaksi kuin aiemmin

Tuloerot

Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että tuloerot ovat Suomessa kansainvälisesti vertaillen pienet. Toisaalta yli puolet katsoo, että tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet liian suuriksi. Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Tuloeroja ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan katsota yhtä suureksi ongelmaksi kuin aiemmin. Tuloeroja liian suurina pitävien osuus on laskenut 15 prosenttiyksikköä huipustaan vuodesta 2016.

Ikäryhmistä eniten huolissaan tuloeroista ovat 56–65-vuotiaat, 70 prosenttia, ja tätä vanhemmat, vajaa 70 prosenttia. Sen sijaan 18–25-vuotiaista tuloeroja pitää liian suurina vain reilut 40 prosenttia.

Naisista reilu kaksi kolmesta pitää tuloeroja liian suurina, miehistä vajaa puolet.

Tulokset perustuvat viime lokakuussa kerättyihin reilun 2  000 henkilön vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.