Eduskunnan Saimaa-verkosto huolissaan kaivoslaista – "Saimaa on kaikille suomalaisille korvaamaton"

LOVE Saimaa-ryhmä korostaa ympäristöarvoja ja vaikutuksia paikallisiin
Kaivoslaki

Eduskunnan vapaamuotoinen Saimaan vesistön asioista kiinnostuneiden edustajien LOVE Saimaa-ryhmä on huolestunut hallituksen käsittelyssä olevasta kaivoslaista.

Useiden puolueiden edustajista koostuva ryhmä vaatii, että eduskunnan yksimielisesti hyväksymät lausumat vastaukseen Kaivoslaki Nyt-kansalaisaloitteeseen tulee kirjata lakiin täysimääräisesti, ryhmä kertoo tiedotteessaan.

Verkostoa johtava vihreiden Hanna Holopainen muistuttaa, että eduskunta vaati hallitukselta useita asioita kansalaisaloitteeseen vastatessaan.

– Edellytimme muun muassa, että kaivoslakia uudistettaessa hallitus varmistaa nykyistä selkeämmin muille elinkeinoille ja asumiselle tärkeiden tai luontoarvoiltaan korvaamattomien alueiden suojelun.

– Hallituksen tulee lausumien mukaan varmistaa korvauskäytäntöjen oikeudenmukaisuus haittojen kärsijöille. Näistä ja kaikista viidestä vaatimuksesta tulee pitää tiukasti kiinni, Holopainen painottaa.

Lakia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä, ja nyt se on hallitusryhmien välisissä käsittelyissä.

LOVE Saimaan kansanedustajat katsovat, että kaivostoiminta ei ole Suomessa kestävällä pohjalla. Suomen pinta-alasta jopa yli kymmenesosa on varattu kaivostoimintaan tähtäävälle malminetsinnälle, he muistuttavat. Tähän kuuluu myös ympäristöllisesti herkkiä alueita.

– Ihmiset ympäri Suomea ovat hyvästä syystä nousseet puolustamaan elinympäristöään. Saimaa on kaikille suomalaisille korvaamaton. On eduskunnan uskottavuuden kannalta tärkeää, että laista tulee kaivosseutujen asukkaiden kannalta vahva, keskustan Ari Torniainen toteaa.

Osa kansalaisaloitteen johdosta eduskunnan asettamista vaatimuksista on jo pantu toimeen, ryhmä muistuttaa.

– Suomessa otetaan käyttöön ympäristön kannalta tärkeä kaivosvero, joka ohjaa luonnonvarojen kestävään käyttöön asettamalla toiminnalle hintalapun, edustajat kiittävät.

LOVE Saimaan jäsenet pitävät kuitenkin tähän mennessä kaavailtuja muutoksia kaivoslakiin tyystin riittämättöminä muun muassa yritystoiminnan kannalta.

– Kaivoksilla ei saa vaarantaa lukemattomien matkailuyrittäjien tai vaikkapa kalastajien elinkeinoja. Nykyisellään kaivoslaki ei turvaa kunnolla paikallisten ihmisten ja elinkeinojen asemaa. Nyt on hyvä tilaisuus korjata laki, kehottaa Jukka Kopra (kok.).

– Ulkomaiset kaivosyhtiöt käärivät voitot ja meille jää vain ongelmat ja jätteet, jos laista ei tehdä kunnollista, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä.

Pohjois-Savossa kaivosvarauksia on tehty muun muassa kansallisvedeksi kutsutun Rautalammin reitin liepeiltä Etelä-Konneveden kansallispuiston ympäristöstä ja Saimaan vesistön rannoilta Leppävirralta, ryhmä kertoo tiedotteessaan.

– Yksi varauksista sisältää Suonenjoen ja Rautalammin kuntakeskukset ja ulottuu kolmen maakunnan alueelle: Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Savoon. Kansallisvesistö on turvattava, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaatii.

– Leppävirralla on jo aiempia huonoja kokemuksia kaivosyhtiöistä. Lakiin on saatava muutoksia, vaatii vasemmistoliiton Matti Semi.

Kaivoslain uudistaminen on ollut valmistelussa jo pitkään. Lausuntokierroksella ollut versio sai kovaa kritiikkiä ympäristöasioiden huomioimatta jättämisestä.