Edessä on kylmä talvi, keskustameppi varoittaa – "Euroopan on irtauduttava vauhdilla venäläisestä energiasta"

Energiapolitiikka

Edessä on vaikeat ajat ja päätökset, kun pitkälti maakaasulla ja öljyllä lämpenevä Keski-Eurooppa varautuu viilenevään syksyyn ja talveen, keskustan europarlamentaarikko Elsi Katainen sanoo.

 – Vaikka Suomen energiajärjestelmä nojaa muuta Eurooppaa vähemmän fossiiliseen energiaan, joudumme mekin varautumaan sähkön ja lämmön säännöstelyyn EU:n energiamarkkinoiden hintojen yhdentymisen takia. Edessä on poikkeuksellisen vaikeita päätöksiä, Katainen varoittaa Suomenmaan blogissaan.

Euroopan unioni varautuu Venäjän hyökkäyssodan seurauksena syntyneeseen energiakriisiin päivittämällä energialakinsa uudelleen.

Katainen vaatii, että Euroopan on irtauduttava vauhdilla venäläisestä energiasta ja otettava kaikki keinot käyttöön huoltovarmuuden turvaamiseksi.

– Nyt on vauhditettava kaikkia uusiutuvan energian tuotannon keinoja biokaasusta metsäpohjaiseen biomassaan sekä tuuli- ja aurinkovoimaan, keskustameppi luettelee.

– Toimet biokaasun tuplaamistavoitteesta on kirjattava EU-lakiin, jotta riittävät kannustimet ruoantuotannon kannattavuutta vahvistaviin ja ilmastolle hyviin hankkeisiin saadaan luoduiksi, hän jatkaa.

Kataisen mukaan nyt on vaikutettava siihen, että metsäpohjainen bioenergia lasketaan täysimääräisesti uusiutuvien energialähteiden joukkoon, kestävä metsänhoito nähdään ratkaisuna ilmastotalkoissa ja että nielulaskennoissa ei aseteta uusia ehtoja maankäytön säännöille.