Sote-uudistus ei voi kaatua kiistaan maakuntaverosta

Pääkirjoitus

Pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on edennyt eduskunnassa loppusuoralle. Ratkaiseva edellytys uudistuksen toteutumiselle täyttyi pari viikkoa sitten, kun perustuslakivaliokunta näytti hallituksen mallille vihreää valoa.

Hallitus selvisi tällä viikolla kevyesti myös opposition sote-välikysymyksestä. Nyt uudistuksen tielle on kuitenkin ilmestynyt yllättäen viime hetken este. Vasemmistoliitto ja vihreät ovat edellyttäneet päätöksiä maakuntaveron käyttöönotosta, ennen kuin ne hyväksyvät uudistuksen eduskunnassa.

Puolueet ovat periaatteessa oikeassa siinä, että sotealueiden itsehallinto edellyttäisi omaa verotusoikeutta. Tässäkin tapauksessa ongelmat tulevat ilmi, kun yleviä periaatteita yritetään soveltaa käytännön elämään.

Kysymys näyttääkin olevan poliittisesta profiilinkorotuksesta ennen kuntavaaleja. Hallitus ei ole missään vaiheessa sitoutunut maakuntaveron toteuttamiseen.

HALLITUSOHJELMASSA luvattiin käynnistää vain valmistelu maakuntaveron käyttöönotosta. Ehtona oli, että verotus ei kiristy. Asia luvattiin valmistella parlamentaarisessa komiteassa.

Esko Kivirannan (kesk.) johtama komitea päätyi maaliskuussa siihen, ettei maakuntaveroa kannata ottaa käyttöön. Maakuntien talouserojen takia verotuksen taso heittelisi maan sisällä liikaa.

Kuntaveron erot huomioon ottaen verotus voisi olla joissakin osissa maata jopa kymmenen prosenttiyksikkö korkeampi kuin matalimman verotuksen alueilla. Se vaarantaisi jo perustuslain lupauksen kansalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

Kivirannan komitean enemmistön mielestä maakuntaveroa voitaisiin harkita, jos sote-alueille annetaan merkittäviä uusia tehtäviä. Tätä asiaa selvitettiin kansanedustaja Aki Lindenin (sd.) johtamassa parlamentaarisessa työtyhmässä. Siinä vain keskusta kannatti tehtävien laajentamista.

Ongelma ratkennee aika helposti kuntavaalien jälkeen. Riittää, kun hallitus pitää kiinni aiemmin yhdessä sovituista linjauksistaan.

VASEMMISTOLIITTO ja vihreät vetoavat nyt ilmeisesti hallituksen sote-ministeriryhmän kannanottoon viime lokakuussa. Sen mukaan hallitus sitoutuu verotusta ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen hallituskauden aikana sekä sen voimaantuloon viimeistään vuonna 2026. 

Sote-ministerit jättivät kuitenkin takaportin siltä varalta, että maakuntaveroa koskeva valmistelu viivästyy. Siinä tapauksessa hallitus sitoutui varmistamaan maakuntien rahoituspohjan riittävyyden. 

Avainkohta tuossa sote-ministereiden kannanotossa kuului näin:

”Maakuntaverotuksen valmistelua sekä uusien hyvinvointialueiden tehtävien laajentamista koskevat linjaukset tehdään samalla aikataululla parlamentaaristen työryhmien työn valmistuttua.”

NYT nämä parlamentaariset työt ovat valmistuneet. Lopputulema oli, että maakuntavero tyrmättiin eikä maakuntien tehtäviä laajenneta.

Tätä taustaa vasten vasemmistoliiton ja vihreiden uhkaukset soten kaatamisesta kuulostavat aika erikoisilta. Kummaltakin voisi kysyä, että ihanko aikuisten oikeasti aiotte kaataa sote-uudistuksen, jos asiantuntijoiden tyrmäämää maakuntaveroa ei toteuteta?

Sote-uudistus ei voi tähän kysymykseen kaatua. Ongelma ratkennee aika helposti kuntavaalien jälkeen. Riittää, kun hallitus pitää kiinni aiemmin yhdessä sovituista linjauksistaan.

Näihin linjauksiin kuuluu myös lupaus hyödyntää kaikissa uudistuksissa parasta mahdollista asiantuntijatietoa. Maakuntaveron osalta asiantuntijoiden viesti oli erittäin selvä, sen käyttöönotto pelkästään sotea varten ei ole järkevää.

Kommentit (2)

  • Lukija21

    Aivan sama mihin kaatuu, kunhan kaatuu. Järjetön menojen lisäys- ja tulojen tasausautomaatti ilman palvelun parantamista.

  • Lukija4

    Soten valmistumista odotetaan, jotta asia viimein saataisiin järkeviin uomiinsa. Nyt eduskunnan käsittelyssä olevan Sote-mallin perustuslakivaliokunta on hyväksynyt. Eduskunta pyrkii hyväksymään Sote-esityksen lopullisesti ennen kesälomia.
    Tietysti on näitä härskisti markkina mallia ajavia, joita ei huoleta köyhän kansan osan terveyspalvelut. Yksikään heidän ajamista markkinamalleista ei ole läpäissyt perustuslakivaliokunnan käsittelyä. Eli se siitä heidän tasapuolisuudesta ja oikeuden mukaisuudesta, jota mm. perustuslakivaliokunta tarkoin päätöksillään valvoo.

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen