Yliopisto Satakuntaan!

Mielipide

Keskustan Porin seutukunnan seutufoorumi kannattaa voimakkaasti yliopiston perustamista Satakuntaan. Koulutukseen ja tutkimukseen nyt ja lähitulevaisuudessa käytettävät lisäpanostukset kohdentuisivat oivallisesti
perustamalla Satakunnan oma yliopisto. Sen hetki on nyt eikä meillä ole aikaa viivytellä!

Perustelemme esitystä maakunnan omasta yliopistosta sillä, että Satakunta on maamme ainoa isompi maakunta, jolla ei kasvun ja kehittämisen kannalta keskeistä omaa yliopistoa vielä ole. Meillä on kyllä Suomen parhaimmistoa oleva oma ammattikorkeakoulu, mutta kasvuloikan moottori, yliopisto, meiltä vielä puuttuu. Meillä on myös useiden yliopistojen sivutoimipisteet Porin yliopistokeskuksessa ja Rauman OKL:ssa, mutta vuosien saatossa on nähty, että ne ovat helposti lakkautettavissa säästöpaineiden alla – yliopistoille ei ole näin käynyt.

Vuosien saatossa olemme nähneet, että yliopistopaikkakunnat ja -maakunnat niiden ympärillä ovat etulyöntiasemassa alueiden kilpailussa menestyksestä ja kehityksestä. Näin haluamme mekin vahvistaa maakuntamme nuorten ja miksei iäkkäämpienkin opiskelijoiden mahdollisuuksia tieteellisiin opintoihin ja tieteen harjoittamiseen. Samalla saisimme nousemaan maakuntamme koulutustason, joka on tutkija Timo Aron (SK 2.12.) mukaan maamme kolmanneksi alhaisin yli 20-vuotiaiden joukossa.

Luontevia tiedekuntia yliopistoomme olisivat ainakin tekniikan ja
luonnontieteiden, kauppatieteiden ja kasvatustieteiden tiedekunnat. Myös maaja metsätaloustieteellinen tiedekunta elintarviketieteineen puoltaisi paikkaansa maakuntamme vahvuuksien tukijana. Niissä annettava opetus yhdistäisi maakuntamme pitkän linjan strategiset tavoitteet ja ne voitaisiin perustaa nykyisten Porin yliopistokeskuksen ja Rauman OKL:n pohjalle, jolloin yliopiston käynnistyminen voisi tapahtua nopealla aikataululla. Näin koulutuksella täydennettäisiin maakuntamme strategisia osaamisaloja ja voisimme houkutella tänne myös lisää osaajia. Positiivisilla kehitysaskelilla ja innostuksella on tapana kertautua koko alueen hyväksi.

Olemme valmiita työskentelemään oman yliopiston saamiseksi ja vetoamme kaikkiin satakuntalaisiin poliittisiin toimijoihin puoluekannasta riippumatta tekemään samoin. Yhdessä onnistumme!

Keskustan Porin seutukunnan seutufoorumin puolesta,
Liisa Rampa
puheenjohtaja