Maija Pihlajamäki:

Puhutaan ay:tä

Blogi

Työmarkkinoiden sopimusneuvottelujen käynnistyttyä vilisee julkisuudessa taas sisäpiirin ay-kieltä.

Tarjoan nyt pikakurssin kunta-alan sopimusneuvotteluihin, jotka koskevat noin 425.000 palkansaajaa eli kyseessä on maan suurimmat sopimusneuvottelut.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista (mm. KVTES) Kuntatyönantajat KT:n kanssa neuvottelee ja sopii kolme keskenään samankokoista pääsopijajärjestöä.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty muodostaa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa neuvottelujärjestön Julkisen alan Unioni JAU, aiemmalta nimeltään Kunta-alan Unioni.

Hoitoalalla vaikuttavat Tehy ja Super sekä palomiesliitto SPAL muodostavat pääsopijajärjestö Koulutettu Hoitohenkilöstö KoHon.

Kolmas pääsopijajärjestö Julkisalan koulutettujen Juko, edustaa akavalaisia liittoja.

Vaikka menossa on liittokierros, ei mikään kuntapuolen liitto neuvottele yksinään KT:n kanssa, vaan neuvotteluihin osallistutaan yhdessä, kolmena pääsopijajärjestönä. Kukin liitto asettaa omat neuvottelutavoitteet.

Sitkeässä elää luulo, että neuvotteluja käytäisiin yöllä ja alkoholin voimalla.

Ei. Kyllä me pääasiassa päiväsaikaan istumme ja KT on toistaiseksi tarjonnut kahvia ja pullaa, joskus jopa voileipiä.

Neuvotteluja käydään monella tasolla.

Alatasolla toimii erilaisia työryhmiä mm. työaika-, tilasto- ja palkkaryhmät, joissa liittojen nimeämät neuvottelijat valmistelevat asioita ylemmälle tasolle.

Seuraavalla tasolla on KVTES-ryhmä, jonka muodostavat pääsopijajärjestöjä ja KT:a edustavat neuvottelujohtajat.

Ylimmällä tasolla on liittojen puheenjohtajien ja KT:n johtajan sekä niiden neuvottelujohtajien muodostama pääneuvotteluryhmä.

Näiden tasojen kesken asioita veivataan niin kauan, että saadaan pääneuvotteluryhmän hyväksymä neuvottelutulos. Se viedään liittojen hallintojen käsittelyyn ja ne voivat sen hyväksyä tai hylätä.

Sopimusten syntyminen on monitahoinen prosessi, jossa vauhti kiihtyy määräajan lähestyessä.

Tarjouksia ja vastatarjouksia tehdään puolin ja toisin. Joskus poistutaan teatraalisesti paikalta kesken neuvottelun.

Julkisen sektorin sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti, joten me vasta alamme valmistautua neuvotteluihin.

Kiihkein ja työllistävin vaihe asettunee joulu-tammikuulle.

KVTES on irtisanottavissa kuusi viikkoa ennen sen päättymistä, ja jos sopimus irtisanotaan eikä uutta sopimusta ole syntynyt sen voimassaolon loppuun mennessä, alkaa kausi jolloin työrauhaa ei ole eli liitot voivat aloittaa työtaistelut, esimerkiksi lakot. Niitä voidaan jatkaa siihen saakka, kunnes uusi sopimus on syntynyt.

Joskus joudutaan turvautumaan valtakunnansovittelijan apuun, jotta neuvottelutulos saadaan aikaan.

Kikyn lomarahaleikkauksesta ja jäsenten ostovoiman heikkenemisestä johtuen saattaa edessä pilkottaa sekä työtaisteluja että jopa vierailuja valtakunnansovittelijan luona.

Ja siellä ei tarjota muuta kuin vettä.

Maija Pihlajamäki