Lapin keskusta: Lähi- ja paikallisruoka huomioitava vahvemmin kuntien hankinnoissa

Lappi

Lapin keskusta vaatii Lapin kuntia huomioimaan vahvemmin lähi- ja paikallisruoan hankinnoissaan.

– Keskeisin tekijä hankinnoissa on ollut kustannukset. Hankintalaki säätelee hankintoja, mutta ei estä kuntien ruokapalveluita hankkimasta lähi- ja paikallisruokaa, keskustapiiri muistuttaa kannanotossaan.

Lapin keskusta huomauttaa, että kuntien luottamushenkilöt ovat avainasemassa päättämässä, mistä raaka-aineista julkisin varoin kunnissa tarjottava ruoka on valmistettu. Lähiruoan suosimisessa on kysymys tahdosta ja halusta kehittää toimivia malleja ja ratkaisuja.

–  Kun euro pyörii paikallisesti, niin alueen hyvinvointi kasvaa työllisyyden ja parantuneen toimeentulon muodossa. Hankintalainsäädännönkin pohjalta on perusteltua ostaa elintarvikkeita läheltä, jotta asiakas saa tuoretta ja turvallista ruokaa joka päivä yhtä varmasti, Lapin keskusta huomauttaa.

Lähiruokaa ei Lapin keskustan mielestä pidä rajata pelkästään kunnan tai maakunnan rajojen perusteella vaan lähiruoan hankinta-ajattelun periaatteena tulee olla lyhyt ketju, tuoreus, turvallisuus, joustavuus sekä tarpeeseen perustuva oikea määrä ja laatu jolla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään.