KOL muodosti kantansa ylioppilaskuntien pakkojäsenyyteen – vaatii toiminnan turvaamista julkisella rahoituksella

Keskustaopiskelijat

Keskustan Opiskelijaliitto KOL muodosti keskustalaisen kannan opiskelija- ja ylioppilaskuntien jäsenyyskäytäntöihin eli niin sanottuun pakkojäsenyyteen.

Nykyisin yliopisto-opiskelijan täytyy liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi ja maksaa siitä 125 euron suuruinen jäsenmaksu.

Lauantaina ylimääräiseen liittokokoukseen Helsinkiin kokoontunut KOL päätyi kannattamaan esitystä, jossa ylioppilaskuntien vähimmäisresurssit olisivat valtion rahoittamia.

Tämä oli Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden Lasse Heikkilän esitys .

Sen mukaan jokaisessa korkeakoulussa tulee olla korkeakoulun tutkintoon tähtääviin opintoihin osallistuvista opiskelijoista koostuva opiskelija- tai ylioppilaskunta.

KOL:n mukaan opiskelija- ja ylioppilaskuntien tarkoituksen ja tehtävien tulee vastata pitkälti nykylainsäädäntöä.

Näiden toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot tulee KOL:n mukaan suorittaa kansallisella tasolla säädetyllä julkisella rahoituksella.

Myös nykyisin valtio tukee aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattavia järjestöjä, KOL huomauttaa.

Liittokokous muodosti keskustalaisen ratkaisun vuosikausien kiistakapulaan, KOL:n puheenjohtaja Arttu Karila näkee.

–  Esitys vahvistaa opiskelijoiden asemaa korkeakoulukentällä ja on ennen kaikkea yhdenvertainen jokaiseen opiskelijaan nähden.

– Keskustaopiskelijoiden kannan toteutuessa opiskelijoiden ei tarvitse maksaa enää tietään sisään korkeakouluun, Karila sanoo.

Hän näkee, että liittokokouksen päätös oli avaus korkeakouluvisiokeskusteluun opiskelijoiden roolista.

– Minkälainen opiskelijan aseman tulee olla korkeakouluyhteisössä, Karila kysyy.