Keskustanaiset haastavat kierrättämään ja ostamaan lähiruokaa – "Kulutustapojamme pitää nopeasti muuttaa kestävämmiksi"

Keskustanaiset

Keskustanaiset haastavat suomalaiset kierrättämään ja suosimaan lähiruokaa. Keskustanaiset edustajakokous muistuttaa kannanotossaan, että tulevien sukupolvien vuoksi meidän on muutettava nopeasti kulutustapojamme.

-Jokapäiväiset valintamme vaikuttavat ilmastoon ja luonnonvarojen säilymiseen myös tuleville sukupolville. Kulutustapojamme pitää nopeasti muuttaa kestävämmiksi. Kierrätys ja tuotteiden uudelleenkäyttö vähentävät ympäristövaikutuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä, keskustanaiset toteavat kannanotossaan.

Suomen Keskustanaiset teemana on ensi vuonna: kierrätys, uusiokäyttö sekä kotimainen lähiruoka. Teemavuodella tuetaan kotimaista yrittäjyyttä ja aluetaloutta.

– Kasvisten osuuden lisääminen ja monipuolistaminen, jätteeksi joutuvan ruoan vähentäminen ja hyötykäyttö, kotimaisen ja lähiruoan suosiminen sekä asiointimatkojen pysyminen lähipalveluiden avulla kohtuullisena, ovat jokapäiväisiä ilmastotekoja.

Keskustanaiset muistuttaa, että hankintaosaaminen edistää lähiruokavalintoja kunnissa.

– Keskustanaiset haastavat kaikki suomalaiset mukaan kampanjaan ja sen myötä ilmastotalkoisiin. Kampanjan myötä lisätään tietoisuutta teemasta, ja huomioidaan se kaikessa päätöksenteossa sekä opitaan tekemään luontoa säästäviä kestävän kulutuksen valintoja.