Elsi Katainen:

Vihreä aalto hyökyy meriliikenteeseen

Blogi

Viennin ja tuonnin näkökulmasta Suomi on saarivaltio, minkä pitää myös näkyä päätöksenteossa.  

Pääsin EU:n energia- ja ilmastopaketin tehtäväkentässä ison työn äärelle ryhmäni neuvottelijaksi FuelEU Maritime -asetukseen liikennevaliokunnassa. Asetus koskee siirtymää uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä merenkulussa.  

Meriliikenteen päästöjen vähentäminen on välttämätön osa kokonaisuutta, jotta EU voi saavuttaa tavoitteensa hiilineutraalisuudesta vuoteen 2050 mennessä. 

Tällä hetkellä aluksissa käytettävistä polttoaineista 98 prosenttia on fossiilisia. Vuoteen 2050 mennessä tavoitellaan jopa 75 prosentin päästövähennyksiä, mikä tulee mullistamaan meriliikenteen.  

Suomen viennin kilpailukyky on turvattava tässä murroksessa, sillä meriliikenteen kustannusten nousulla on laajoja vaikutuksia vientiteollisuuteemme.

On tärkeää, että tuleva lainsäädäntö on selkeä ja ennustettava sekä kannustaa aluksia käyttämään uusiutuvia ja vähähiilisiä polttoaineita. 

Yksi ainoa eurooppalainen muotti ei tässäkään uudistuksessa toimi.

Suomen kaukainen sijainti ja talvimerenkulun olosuhteet tuovat lisähaasteita merenkulkuun, ja tämä on otettava huomioon, jotta yritysten kilpailuasema eurooppalaisilla sisämarkkinoilla ei heikkene.

Ristikkäisvaikutuksia toisten ilmastopakettiin kuuluvien esitysten kanssa on myös analysoitava. 

Asetus tarjoaa Suomelle myös mahdollisuuksia, sillä olemme edelläkävijä kestävien biopolttoaineiden ja uusiutuvan vedyn valmistuksessa.

Näiden kysyntä nousee asetuksen myötä räjähdysmäisesti, kun päästövähennysten tavoitetaso nousee. 

Uudistus tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja uusiutuvien polttoaineiden saralla.

Siksi neuvotteluissa on pidettävä huoli, että eri teknologioita kohdellaan tasavertaisesti ja ovet pidetään auki uusien energiamuotojen innovaatioille.  

On tärkeää hyödyntää itse kunkin jäsenmaan erilaiset luontaiset vahvuudet täysimääräisesti. Yksi ainoa eurooppalainen muotti ei tässäkään uudistuksessa toimi. 

Elsi Katainen Elsi Katainen on Euroopan parlamentin jäsen (kesk. / Renew Europe) Kuopiosta. Vuosina 2007-2018 hän toimi kansanedustajana.