Elsi Katainen:

Mitä jäi käteen EU:n huippukokouksesta?

Blogi

Juhannuksen kynnyksellä pidetyssä EU:n huippukokouksessa linjattiin, että EU:n jäsenmaat pyrkivät sopuun EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden loppuun mennessä Suomen puheenjohtajuuskaudella.

Meillä on nyt erinomaiset vaikutusmahdollisuudet EU:n rahoitusohjelmien sisältöihin.

Päämiehet hyväksyivät myös strategisen ohjelman vuosille 2019–2024, joka toimii ohjenuorana tulevan EU-komission työohjelmalle, jota voi kutsua myös EU:n hallitusohjelmaksi.

EU:n tilanteesta kertoo paljon se, että ohjelman ensimmäisenä kohtana on kansalaisten ja vapauksien suojelu, josta kirjoitetaan sanasta sanaan seuraavasti: ”Oikeusvaltioperiaate, jolla on olennaisen tärkeä rooli kaikissa demokratioissamme, on keskeinen tae sille, että näitä arvoja suojellaan hyvin. Kaikkien jäsenvaltioiden ja EU:n on noudatettava sitä kaikilta osin.”

Puolan ja Unkarin tilanteeseen suhtaudutaan vakavasti, eikä tekstin pitäisi jättää epäselvyyksiä kenenkään valtion päämiehelle.

Nimitysten osalta tulos oli laiha, kun sopua henkilöistä EU:n johtopaikoille komissioon, Eurooppa-neuvostoon, parlamenttiin ja Euroopan keskuspankkiin ei löydetty.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron käyttää taitavasti hyväkseen uutta tilannetta, jossa hänen puolueellaan on ensimmäistä kertaa vahva edustus EU-parlamentissa.

Hankittuaan vahvan aseman keskustan uudessa 108-paikkaisessa europarlamenttiryhmässä Renew Europessa Macron pystyy vaikuttamaan EU-johtajien valintaan molemmissa instituutioissa, kun EPP- ja sosialistiryhmä eivät enää muodosta parlamentissa enemmistöä.

Macron on käytännössä blokannut EU:n kärkiehdokasmenettelyn kautta tehtäviin hakeneiden EPP:n Manfred Weberin, sosialistien Frans Timmermansin ja valitettavasti myös Renew Europen oman ehdokkaan Margarethe Vestagerin mahdollisuudet.

30. kesäkuuta pidettävässä ylimääräisessä huippukokouksessa puheenjohtajuuden kynnyksellä seisovalla Suomella on pelintekijän paikka.

EU:n komission puheenjohtajaksi tarvitaan henkilö, joka kelpaa niin parlamentille kuin valtion päämiehille. Tekemällä rakentavan esityksen Suomella on mahdollisuus edistää omien erinomaisten ehdokkaidemme Olli Rehnin ja Erkki Liikasen mahdollisuuksia Euroopan keskuspankin pääjohtajan paikalle.

Elsi Katainen Elsi Katainen on Euroopan parlamentin jäsen (kesk. / Renew Europe) Pielavedeltä. Vuosina 2007-2018 hän toimi kansanedustajana.