Elsi Katainen:

Kallista elpymistä

Blogi

Me keskustalaiset olemme menneen viikon aikana jakaneet yhdessä hetkiä, jotka tulevat jäämään kansanliikkeemme dramaattisimpiin käänteisiin. Meidän puheenjohtajamme Katri Kulmunin väistyminen valtiovarainministerin paikalta oli vaikea ja suoraselkäinen päätös.

Edes sen välttämättömyys ei vähentänyt sen kohtuuttomuutta. Katastrofaalisista tunnelmista puhkesivat kuitenkin viisaat valinnat: keskustan sitoutuminen edelleen hallitusyhteistyöhön ja Suomen jälleenrakennukseen sekä se, kun valtiovarainministerin tehtävään valittiin kokenut, talousasiat ja EU-politiikan syvyydet hyvin tunteva Matti Vanhanen

Kokemus tulee tarpeeseen, sillä hallitusohjelman päivittämisen ja valtiontalouden tasapainottamisen lisäksi valtiovarainministerillä on edessään vähintään yhtä suuri ja moniulotteinen haaste – neuvottelut EU:n elpymispaketista ja paketin käsittely kotimaassa.

Euroopan komissio esitteli vastikään pohjaehdotuksen elpymispaketista, jolla on tarkoitus hoitaa koronan aiheuttamaa yhteiskunnallista ja taloudellista kriisiä. Paketti koostuu 750 miljardin euron kokonaisuudesta, josta suurin osa olisi suoraa tukea koronan runtelemille jäsenmaille.  

Hallitus on linjannut, ettei esitetty elpymispaketti ole sellaisenaan Suomen hyväksyttävissä. Se tulisi jakaa suorien tukien sijaan lähtökohtaisesti lainoina ja sen koon tulisi olla esitettyä pienempi.

Pitkä 30 vuoden rahaston lainan takaisinmaksuaika tulisi Suomen kannan mukaisesti olla lyhyempi.

Hallituksen linjaus on ainoa oikea. Elpymispaketin tulee olla vastuullinen kokonaisuus eli tuen on oltava ehdollista ja lainapainotteista. Vahva unioni rakentuu jäsenmaidensa vastuullisesta omasta talouspolitiikasta sekä rakenneuudistuksista kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

Samalla on pidettävä mielessä, ettei Suomi voi nousta talouskriisistä yksin. Menestyksemme riippuu huomattavasti myös siitä, miten muut EU-maat toipuvat.

Hallituksen linjaus tunnustaa elpymispaketin tärkeyden ja sen vahvuudet. Elvytysrahat on sidottu vihreään kasvuun ja digitaaliseen siirtymään, mikä on järkevää. Jos paketti monine parannuksineen lopulta hyväksytään, se voi parantaa EU:n kilpailukykyä Kiinaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna.

Elsi Katainen Elsi Katainen on Euroopan parlamentin jäsen (kesk. / Renew Europe) Pielavedeltä. Vuosina 2007-2018 hän toimi kansanedustajana.