Vesaiset vaatii lasten ääntä kuuluviin päätöksenteossa: ”Moni asia lasten oikeuksissa on mennyt eteenpäin, mutta työ ei ole missään nimessä ohi”

Lapsen oikeuksien päivä

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja tänään keskiviikkona vedetään liput salkoon YK:n Kansainvälisen lapsen oikeuksien päivän kunniaksi.

Sen kunniaksi Vesaiset muistuttaakin, että vaikka moni asia on lasten oikeuksissa mennyt eteenpäin, ei työ ole missään nimessä ohi.

– Palvelujärjestelmämme kykyä kuulla lasten ja nuorten ääntä ja tukea osallisuutta on kehitettävä, kuin myös lasten oikeuksien toteutumista ja lasten kuulemista heidän omissa asioissaan, Vesaisten puheenjohtaja Petri Honkonen toteaa tiedotteessa.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artiklan mukaan lapselle on taattava oikeus ilmaista itseään kaikissa lasta koskevissa asioissa iän ja kehitystason mukaisesti.

Lapsella pitää olla mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea vahvistamaan lasten osallistumisjärjestelmiä.

Nyt olisikin Vesaisten mukaan aika alkaa kehittää tapoja, joilla lasten ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa.

Erityistä huomiota tulee järjestön mielestä kiinnittää siihen, että heikommassa asemassa olevien lasten osallisuutta saadaan vahvistettua.

– Jokaiselle lapselle on kasvun ja kehityksen kannalta tärkeää saada jo lapsuudessa kokemus, että omilla mielipiteillä on merkitystä ja, että ne otetaan huomioon tosissaan, Honkonen jatkaa.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 18.-24.11. Tämän vuoden Lapsen oikeuksien viikon teemana on syrjinnän vastustaminen ja lapsen oikeus olla oma itsensä. Vesaiset osallistuu viikon erilaisin tapahtumin.