Verkkouutiset: Ulkoministeriön virkamiesten yhdistys huolissaan eri mieltä olevien virkamiesten asemasta Haavisto-linjauksen jälkeen

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY on huolissaan ulkoministerin kanssa eri mieltä olevien virkamiesten asemasta eduskunnan perustuslakivaliokunnan Haavisto-linjauksen jälkeen, kertoo Verkkouutiset.

Perustuslakivaliokunta linjasi keskiviikkona, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on rikkonut virkavelvollisuuttaan, mutta perustuslaissa säädetty ministerivastuuasian korotettu syytekynnys ei ylity.

Virkailijayhdistyksen puheenjohtaja Juha Parikka pitää virkamiesten oikeusturvan kannalta erittäin ongelmallisena, jos ministeri voi siirrellä virkamiehiä tehtävästä toiseen tietäen, että oikeudellisten seuraamusten uhkaa ei ole.

Kommentit (1)

  • LEHTOLA PASI

    Kokoomuksen Wille Rydman on selitellyt Verkkouutisissa peVin istuvien edustajien (2 + 2 varajäsentä) osallisuutta istua yhtäältä valmistelemassa ja tutkimassa laadittavaa lausuntoa valiokunnassa Haaviston epäillystä virkarikoksesta, vaikka he olivat olleet mukana kantelemassa Haaviston toiminnasta samaiseen perustuslakivaliokuntaan (puolueettomuusolettaman rikkomus / jääviyskysymys). Laitan kannanoton Suomenmaahan, kun Verkkouutiset eivät tätä poikkeuksellisesti julkaisseet (?):

    Asia voidaan tiivistetysti ja perustellusti esittää Rydmanin tavoin, joskin korkeimmalta oikeudelta on sovellettavissa ennakkopäätös (2008:95) esteellisyydestä nyt prosessoituun peVin toimintaan, jossa samat edustajat hääräävät sekä kantelun tekijöinä että istuvat peV:ssä lausuntoa valmistelemassa valiokunnan täysivaltaisina jäseninä.

    Se rikkoo puolueettomuusolettamaa suoraan, ja voisi olla rangaistavaa (ennakkotapauksessa sakkorangaistus ja erottaminen lautamiehen tehtävistä) syyksiluettavuutena. Asiaa on turha muuksi selittää.

    Yhtä kiistatonta on ulkoministeri Pekka Haaviston toiminta, jossa oli haikuja suomalaisesta management of perkele -johtajakulttuurin käytöstä osoittaa johtajan ”pätevyys” kyvystä hiljentää alaisen kritiikki lavastamalla osaksi muu (laiton) toimintamotiivi. Kun sekä perustuslakivaliokunnan että Haaviston toimista on esitetty vain moitteita ja päädytty Haaviston tapauksessa peVin syyttämättä jättämis -lausuntoon, niin kysymys kuuluu: ovatko ne riittäviä seuraamuksia ja oikeutettuja rangaistuksia oikeusvaltioperiaatteen toteuttamiseksi demokraattisessa järjestelmässä? Muuttavatko ne käytettyjä toimintatapoja? Tuskinpa.

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen