Valtakunnansyyttäjä Nissiselle syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta

Valtakunnansyyttäjä

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissistä vastaan on nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta, kerrotaan oikeuskanslerinvirastosta. Syyte käsitellään korkeimmassa oikeudessa.

Nissisen epäillään olleen esteellinen, kun hän osallistui syyttäjälaitoksen johtamisvalmennushankintojen käsittelyyn. Nissinen on poliisitutkinnassa kiistänyt rikosepäilyn.

Esteellisyysepäilyt liittyvät siihen, että Nissisen veli oli hallituksen puheenjohtajana yhtiössä, jolta hankittiin johtamiskoulutusta syyttäjille. Koulutushankinnan arvo oli yli 74 000 euroa.

Syyttäjänä jutussa toimii apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen. Hänen mukaansa on todennäköisiä syitä epäillä Nissisen syyllistyneen rikokseen.

Nissisen toimintaa on tutkinut keskusrikospoliisi. Tutkinnan alkuvaiheessa Nissistä epäiltiin huolimattomuudesta koulutushankinnoissa.

Myöhemmin poliisi päätyi arvioimaan, että Nissisen oli täytynyt ymmärtää toimivansa lainvastaisesti.

Oikeusministeriö pidätti Nissisen virasta viime viikolla. Jo aiemmin Nissinen jäi virkavapaalle. Valtakunnansyyttäjän tehtävää hoitaa tällä hetkellä apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Valtakunnansyyttäjä on maan ylin syyttäjäviranomainen. Hän nimittää kihlakunnansyyttäjät, osallistuu lainsäädännön kehittämiseen, antaa yleisiä ohjeita syyttäjille ja valvoo syyttäjiä.

Lisäksi valtakunnansyyttäjä toimii syyttäjänä asioissa, jotka hänelle lain mukaan kuuluvat tai jotka hän ottaa käsiteltävikseen.