Poliisihallitus täsmensi tulkintaansa tahdonvastaiseen hoitoon viemisestä – kansanedustaja pelkää ihmisten jäävän ilman apua

Poliisi

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska vaatii kirjallisessa kysymyksessään sosiaali- ja terveysministeriöltä pikaisia toimia tahdonvastaisen hoidon turvaamiseksi.

– Ihmisiä on pystytty saamaan hoidon piiriin myöskin tahdon vastaisesti. Poliisihallitus on nyt muuttanut tulkintaansa, ja se tulkinnan muutos saattaa olla terveydelle ja turvallisuudelle riski, Ovaska sanoo.

Poliisihallitus ohjeisti äskettäin poliisilaitoksia mielenterveyslaissa säädetystä virka-avusta. Poliisilaitosten virka-apukäytänteissä on poliisihallituksen mukaan ollut eroavaisuuksia.

Poliisihallituksen mukaan virka-apua on oikeus saada, kun henkilöstä on laadittu tarkkailulähete tai kun henkilö on kuljetettava toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi.

Poliisihallituksen mukaan virka-apu ja siihen liittyvät toimenpiteet on rajattu koskemaan vain kuljetuksessa avustamista sekä kuljetukseen välittömästi liittyviä toimia. Poliisilta ei siten voi pyytää virka-apua muuta tarkoitusta varten kuten esimerkiksi henkilön noutamiseksi tai etsimiseksi.

– Jos henkilöstä ei ole laadittu tarkkailulähetettä, sen paremmin terveydenhuollon viranomaisella kuin virka-apua antavalla poliisillakaan ei ole toimivaltaa puuttua yksipuolisesti henkilön vapauteen tai ryhtyä muuhunkaan henkilön vapauspiiriä rajoittavaan toimenpiteeseen, Poliisihallituksen ylitarkastaja Vesa Pihajoki toteaa blogissaan.

Ovaskan mukaan eteen saattaa tulla kasvavassa määrin tilanteita, joissa hoitoa tarvitseva henkilö jää ilman apua.

Hän pitää Poliisihallituksen uutta tulkintaa mielenterveyslaista kestämättömänä.

Ovaska sanoo, että terveydenhuoltohenkilökunta on esittänyt vakavan huolensa Poliisihallituksen muuttuneesta tulkinnasta.