Pohjois-Pohjanmaan Keskusta: Susi ei kuulu pihapiiriin – "tarvitsemme kannanhoidollisen metsästyksen"

Susipolitiikka

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta tukee vahvasti susien kannanhoidollisen metsästämisen aloittamista ja susikannan pitämistä kohtuullisella tasolla.

Susien määrä on kasvanut Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella merkittävästi, piiri toteaa tiedotteessa.

– Susikannan kasvu aiheuttaa pelkoa ja huolta ihmisten keskuudessa. Sudet koetaan uhaksi ihmisille ja kotieläimille. Tunnetta vahvistaa se, että syksyn metsästyskausi on alkanut ikävissä merkeissä. Useita metsästyskoiria on kuollut susien raatelemina. Metsästäjät arkailevat jo koirien viemistä metsälle. Tämä kertoo karua kieltä alueemme liian suuresta susien määrästä.

Eduskunnan käsittelyyn on tulossa kansalaisaloite, joka vaatii suden kannanhoidollista metsästystä. Kansalaisaloite keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta alle kuudessa vuorokaudessa.

– Asia nähdään siis tarpeelliseksi, Pohjois-Pohjanmaan keskustalaiset linjaavat.

Kansalaisaloitteen takana ovat mm. Metsästäjäliitto, MTK ja eri metsästyskoirajärjestöt.

Tällä hetkellä suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen on kiinni oikeuden tekemistä päätöksistä.

– Keskustan kanta asiaan on selvä, tarvitsemme suden kannanhoidollisen metsästyksen. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on asettanut työryhmiä, joissa keskeiset sidosryhmät suunnittelevat kannanhoidollisen metsästyksen mallia, joka kestää tarvittaessa eri oikeusasteiden käsittelyt, keskustapiiristä todetaan.

– Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan asiallista ja hyvää tiedottamista, jotta kansalaiset osaavat toimia oikein ja ottaa yhteyttä oikeaan tahoon, jos susia havaitaan oman pihapiirin läheisyydessä. Toimiva yhteistyö kansalaisten, suurpetoyhdyshenkilöiden ja riistaviranomaisten välillä takaa, että alueen susia seurataan ja pihakäyntejä ennaltaehkäistään ennen kuin susista aiheutuu vaaraa.