Ovaska patistaa myös opetusministeriön setvimään loma-ajan siirtoa

”Pääsiäis- tai vappuloma pidemmäksi”
Koulu

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska haluaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön aloittavan laajan selvitystyön oppilaitosten loma-ajoista.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on käynnistänyt selvityksen koulujen kesälomien myöhentämisen taloudellisista vaikutuksista matkailuelinkeinolle. Selvitys valmistuu kevään aikana.

Ovaska esittää, että loma-aikojen siirtämistä selvitetään samanaikaisesti myös opetus- ja kasvatusalan näkökulmasta, koska lomien siirtäminen vaikuttaa nimenomaan lasten ja heidän perheidensä sekä oppilaitosten ja siellä työskentelevien ihmisten arkeen.

– Keskustelu loma-aikojen ajankohdasta on syytä aloittaa viimeistään nyt, kun koulutuskenttää uudistetaan. Edellisestä selvityksestä on aikaa 13 vuotta, sen tuloksia kannattaa hyödyntää.

Ovaska toivoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselta ripeyttä ja perehtymistä asiaan. Hyvällä selvitystyöllä ja valmistelulla voidaan saada aikaan uudistus, joka hyödyttää niin koululaisia, heidän perheitään kuin koko maamme taloutta”, Ovaska uskoo.

Ovaskan mukaan loma-aikojen siirto olisi mittava uudistus, jolla olisi laajat vaikutukset koko yhteiskuntaan ja talouteen. Lapsia ja heidän vanhempiaan sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia on kuultava. Mahdollinen siirron vaikutus työmarkkinakenttään on myös arvioitava.

Molempien selvitysten lopputulokset tulee Ovaskan mukaan vetää yhteen ja ratkaista, olisiko oppilaitosten kesälomia syytä siirtää.

– Ministeri Lintilän aloite loma-aikojen tarkastelusta on olennainen, mutta lopullinen päätös on tehtävä myös kasvatusalan sekä oppilaiden ja henkilökunnan tarpeet huomioiden”, Ovaska sanoo.

Hän arvelee, että kevätlukukaudesta saattaisi tulla kesäloman siirron myötä liian raskas sekä oppilaille että kasvatushenkilöstölle.

– Siksi kevätlukukauden voisi pätkäistä hiihtoloman lisäksi esimerkiksi pidemmällä pääsiäis- tai vappulomalla, joka tekisi kevään työputkesta kevyemmän, puoluesihteeri sanoo.