Nuorilta aikuisilta äänestysyllätys: Tämä syy painaa yllättävän paljon kuntavaaleissa, kertoo Ajatuspaja Alkion kysely

Äänestäminen

Ajatuspaja Alkion kyselyn tulosten perusteella nuorten aikuisten äänestyspäätöksissä painaa yllättävän paljon puoluevalinta.

Kuntavaaleja on perinteisesti pidetty erityisen vahvasti henkilövaaleina, varsinkin kun niissä pääsee muita vaaleja useammin äänestämään tuttua henkilöä.

– Perinteisesti kuntavaaleissa puolueen merkitys äänestyspäätökselle on ollut pienempi kuin eduskuntavaaleissa, ja henkilön merkitys on taas korostunut. Nyt nuoret kuitenkin nostivat puolueen merkityksen henkilöiden tasolle, kertoo Ajatuspaja Alkion tutkimuskoordinaattori Pauliina Maukonen.

Maukosen mukaan puolueen avainvaikuttajia ovat kuntavaaleissa ennen kaikkea puolueen paikallistason vaikuttajat, eivät niinkään puolueen puheenjohtajat, ministerit tai kansanedustajat.

– Valtakunnantason puoluevaikuttajat vaikuttavat toki puolueiden imagoon, mutta äänestyspäätöksessä nuorilla ratkaisevat sisällöt ja paikallisuus.

– On siis puolueiden paikallistoimijoiden käsissä, kuinka houkuttelevana äänestäminen nuorten keskuudessa nähdään, tutkimuskoordinaattori jatkaa.

Ajatuspaja kysyi 18–30-vuotiailta nuorilta aikuisilta heti kuntavaalien jälkeisestä päivästä alkaen kesän aikana näiden äänestyspäätöksiin vaikuttaneista tekijöistä.

Kuntavaaleissa äänestäneistä nuorista 86 prosenttia kertoi ehdokkaan puolueen olleen erittäin tärkeä tai melko tärkeä tekijä ehdokasvalinnassa. Myös asiakysymyksillä oli merkitystä. Ehdokkaan tunnettuus tai ulkoinen olemus eivät ole tärkeitä.

– Myöskään ehdokkaan ikää, sukupuolta, ammattia tai uskontoa nuoret eivät pidä kovin vaikuttavina tekijöinä äänestyspäätökselleen, ajatuspaja kertoo tiedotteessaan.

Nuorille tärkein vaaliteema äänestyspäätöstä tehtäessä on ajatuspajan mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Tällä kannalla oli 58 prosenttia äänestäneistä.

Myös ympäristö- ja ilmastoasiat sekä kuntatalous ja kunnallisvero vaikuttavat äänestyspäätöksiin. Etenkin naiset pitävät sosiaali- ja terveyspalveluita sekä ympäristö- ja ilmastoasioita tärkeinä, kun miehet korostavat kuntatalouden merkitystä. Naisille tärkeitä teemoja ovat myös yhdenvertaisuusasiat ja sukupuolten välinen tasa-arvo, ajatuspaja kertoo.

– Toisin kuin yleensä ajatellaan nuoret ovat hyvin kiinnostuneita sote-palveluista ja kuntataloudesta. Aiemmat uskomukset siitä, että nuoria kiinnostaisivat lähinnä vain omaa elämänpiiriä lähellä olevat asiat kuten vapaa-ajanpalvelut, koulutus tai liikenneyhteydet eivät päde ainakaan tämän kyselyn perusteella. Jää nähtäväksi, miten arvostukset muuttuvat, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille ja kuntien tehtävät muuttuvat enemmän hyvinvointia ja elinvoimaa kehittäviksi, Maukonen pohtii.