Näin uudet koulutusvastuut jakautuvat

Korkeakoulut

Yliopistot:

–  Helsinki: terveystiede

–  Itä-Suomi: teknis-luonnontieteellinen ala

–  Lappi: erityispedagogiikka ja -opettajakoulutus

–  LUT: yhteiskuntatieteet

–  Turku: sähkö- ja automaatiotekniikka

–  ÅA: oikeustiede

–  yliopistojen koulutusvastuut vaihtelevat kandidaateista tohtoreihin

Ammattikorkeakoulut:

–  Jyväskylä: rakennusmestari

–  Karelia: toimintaterapeutti, tieto- ja viestintätekniikan insinööri

–  LAB & Turku: sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri

–  Laurea: kuntoutuksen ohjaaja

–  Novia & Satakunta: tieto- ja viestintätekniikan insinööri

–  Savonia: tietojenkäsittelyn tradenomi, tuotantotalouden insinööri

–  Tampere: suuhygienisti