Ministeriö vastaa Taksiliiton kritiikkiin: "Taksiuudistus valmisteltiin laajassa ja avoimessa yhteistyössä – johtopäätöksiä voidaan tehdä vasta myöhemmin"

Taksiuudistus

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut vastauksensa Taksiliiton esittämään kritiikkiin liikennepalvelulain uudistuksen epäonnistumisesta taksiliikenteen osalta.

Ministeriön mukaan ison uudistuksen etenemisessä tarvitaan aikaa. Tämän takia kokonaisvaltaisempia johtopäätöksiä lain vaikutuksista voidaan tehdä vasta myöhemmässä vaiheessa.

–  Liikennepalvelulaki valmisteltiin avoimesti ja laajassa yhteistyössä alan järjestön, toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Valmistelussa tarjottiin myös kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa.

– Valmisteluvaiheen keskustelut olivat seurattavissa suorina verkkolähetyksinä ja saatavilla myöhemmin tallenteina. Lisäksi laki oli normaaliin tapaan avoimesti lausuttavana oikeusministeriön ylläpitämässä lausuntopalvelussa, todetaan ministeriön tiedotteessa.

Vastauksen mukaan taksiuudistus on osa liikennepalvelulakia, jonka tavoitteena on varmistaa liikennepalvelujen saatavuutta, edistää kilpailua sekä parantaa palveluntarjoajien kilpailukykyä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Samalla laki myös tukee kuljetusten tehostamista ja sitä kautta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

– Laki muun muassa edellyttää, että liikkumispalveluja tarjoavat tahot avaavat palvelujensa olennaiset tiedot palvelukehitystä varten.

– Tarkoitus on, että asiakkailla olisi käytössään saumattomat eri liikennevälineiden ja -palvelujen väliset matkaketjut. Erityisesti taksialalla on ollut positiivisia esimerkkejä tietorajapintojen avaamisesta, tiedotteessa mainitaan.

Ministeriön mukaan uudistuksen tavoite on lisätä taksipalvelujen tarjontaa.

Ennen uudistusta toimijoiden määrä oli vähentynyt vuosi vuodelta.

– Poistamalla taksilupien määrän rajoittamisen, alalle on helpompi tulla ja tarjota palveluja esimerkiksi osa-aikaisesti muun työn ohessa tai yhdistää taksipalvelujen tarjonta muuhun elinkeinotoimintaan. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia myös haja-asutusalueiden liikennepalveluiden järjestämiseen.

– Lain voimaantulon jälkeen alalle on tullut uusia toimijoita. Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt yli 3 900 uutta taksiliikennelupaa ja lähes 5 000 uutta taksinkuljettajan ajolupaa, tiedotteessa muistutetaan.

Yksi ratkaisu kuljettajapulaan oli taksinkuljettajan paikallistuntemuskokeen poistaminen taksinkuljettajan kokeesta.

– Paikallistuntemuskokeen poisto oli eduskunnan keskustelema ja hyväksi toteama ratkaisu. Ministeriö tarttui asiaan nopeasti sen jälkeen, kun muun muassa Taksiliitto ja monet muut taksialan toimijat olivat esittäneet kokeen poistoa liikennepalvelulain seurantakokouksessa syksyllä 2018.

– Kuljettajalta vaaditaan edelleen riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito sekä pääasiallisen toiminta-alueensa paikallistuntemus. Erona aiempaan on, että nyt vaatimusten toteutumisesta vastaa liikenneluvan haltija, ministeriö korostaa.

Taksinkuljettajan koe säilyi muilta osin ennallaan.

Tiedotteessa korostetaan, että taksiyritysten ja välityskeskusten sisäisillä laadunvarmistuskeinoilla on keskeinen merkitys kuljettajan osaamisen varmistamisessa ja kehittämisessä.

– Merkittävä osa taksikuljetuksista on Kelan ja kuntien tilaamia lakisääteisiä palveluja vanhuksille, vammaisille ja terveydenhuollon asiakkaille. Olennaista on sopivan kuljetusten järjestämistavan valinta ja riittävän tehokkaat hankintasopimukset.

– Palvelujen sujuvuuden turvaaminen edellyttää myös eri viranomaisten tiivistä yhteistyötä. Tämän vuoksi ministeriö on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirastoa selvittämään asiaa yhdessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Taksitoimialalla lupien säännöstelystä ja enimmäishinnoista luopuminen on mahdollistanut sen, että tarjonta ja hinnat elävät markkinatilanteen mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö korostaakin vastineessaan, että hyvin toimivat markkinat edellyttävät tuekseen tehokasta valvontaa.

– Jos markkinoilla esiintyy kilpailulain vastaista toimintaa, se voi vaikuttaa palvelujen hintoihin ja saatavuuteen. Valvonnalla varmistetaan, että kaikki toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

– Ministeriö seuraa ja arvioi uudistusten vaikutuksia yhteistyössä muun muassa Liikenne- ja viestintäviraston kanssa. Ministeriö on myös asettanut seurantaa varten liikennemarkkinafoorumin, jonka työhön voivat osallistua sekä viranomaiset että toimialan edustajat.

Lisäksi ministeriö huomioi lain seurannassa saamansa kansalaispalautteet sekä mediassa esiin nostetut epäkohdat, tiedotteessa vakuutetaan.