Kokoomus päivitti ilmastotavoitteensa: metsät järeämmiksi, suot Metso-suojeluohjelmaan

Eduskuntavaalit

Kokoomus esittää uusissa ilmastotavoitteissaan metsien kasvattamista  keskimäärin nykyistä järeämmiksi ja vanhemmiksi. Tukkipuun osuutta puun käytöstä olisi nostettava, puolue esittää uusissa ilmastotavoitteissaan.

Kokoomus laajentaisi myös soiden suojeluverkostoa merkittävästi lisäämällä suojelun piiriin valtakunnallisesti arvokkaita suoalueita.

– Luodaan edellytykset sille, että uusia ojitettuja talousmetsiä ei enää synny arvokkaille suoalueille. Suopohjaisten metsien ojitusta rajataan vain välttämättömään minimiin ravinnevalumien estämiseksi. Selvitetään, missä määrin jatkuva kasvatus ja muut menetelmät voisivat toimia ratkaisuna, kokoomus esittää.

Puolue aloittaisi Metso-ohjelman vuoden 2025 jälkeisen laajentamisen mahdollisuuksien kartoittamisen seuraavalla hallituskaudella. Samalla vapaaehtoisen Metso-ohjelman malli laajennettaisiin koskemaan kaikkia elinympäristöjä.

Kokoomus esittää seuraavaan hallitusohjelmaan kymmentä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kokonaisuutta.

Puolue pyrkisi nopeuttamaan päästötalkoita Euroopan unionissa ja kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. EU:n vuoden 2030 ilmastotavoite olisi nostettava 40 prosentista vähintään 50 prosenttiin.

Kokoomus ohjaisi siirtymistä puhtaaseen energiaan mieluummin päästöhinnoittelulla kuin erillisillä tuilla. Puolue korvaisi myös kivihiilen käytön ja puolittaisi öljyn käytön 2020-luvun aikana.

Fossiilisten polttoaineiden merkittävä käyttö voimalaitoksissa päättyisi kokoomuksen kaavailuissa vuoteen 2040 mennessä ja turpeen osalta vuoteen 2035 mennessä.

Kokoomus näkee ilmastopolitiiikassa samalla huimia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Toimintaympäristön pitäisi olla teollisuudelle niin houkutteleva, ettei tuotantoa siirettäisi vähemmän vastuullisiin maihin.

– Samalla on pidettävä huoli, että yksittäisen ihmisen tai kotitalouden kannettavaksi ei saa tulla kohtuuttomia uusia kustannuksia, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo.

Sähköä tai biokaasua käyttävän auton pitäisi kokoomuksen mielestä olla aina fossiilista polttoainetta käyttävää autoa kilpailukykyisempi viimeistään 2030-luvulla.

Uusien autojen verotus siirrettäisiin kokonaan auton hankinnasta päästöjen verotukseen. Käyttövoimavero poistuisi kaasu- ja sähköautoilta ja auton muuntamista kaasuautoksi tuettaisiin määräaikaisesti konversiotuella.

Kokoomus haluaa karsia myös epäterveellisten ja ympäristöä rasittavien tuotteiden tukemista. EU:n maataloustukia kokoomus uudistaisi asteittain suosimalla ilmastoystävällisiä tuoteryhmiä.

Kotimaisen kasviperäisen proteiinin ja kestävästi pyydetyn kalan käytön edistämistä pitäisi puolueen mielestä tutkia ja kehittää.

– Myös ruokahävikkiä on estettävä poistamalla lainsäädännällisiä esteitä ja luomalla kannusteita.

Kiertotalouden periaatteet kokoomus ulottaisi kaikkialle yhteiskuntaan. Biojätteiden, tekstiilijätteen ja muovin pitäisi kiertää paremmin. Muovituotteita pitäisi korvata vähemmän haitallisilla tuotteilla.

Kokoomuksen mielestä edessä on yhä enemmissä määrin siirtyminen kiertotalouden mukaisiin tuotteisiin ja palveluihin kuten jakamistalouteen.

– Ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatus otetaan osaksi kaikkien opettajien perustutkintoja ja täydennyskoulutusta, kokoomus linjaa.