Kevytautosta uusi vaihtoehto nuorten liikkumiseen – Ministeri Berner näkee kevytautojen parantavan nuorten liikenneturvallisuutta

Kevytautot korvaisivat mopoja ja mopoautoja
Liikenne

Hallitus esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön uusi ajoneuvoryhmä, kevytauto, liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessaan. Tähän ryhmään kuuluisivat henkilöautosta muutetut, nopeudeltaan enintään 45 kilometriin tunnissa rajoitetut ajoneuvot.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää esitystä tärkeänä nuorten liikkumisen ja turvallisuuden kannalta.

– On tärkeää, että nuoret voivat liikkua itsenäisesti ja liikkumiseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Kevytauton käyttöönoton on katsottu parantavan nuorten liikenneturvallisuutta, ministeri arvioi.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti 15-17-vuotiaille nuorille. Kevytauton käyttöönoton arvioidaan korvaavan nuorten käytössä erityisesti mopoja.

Kevytauton kuljettaminen edellyttäisi mopoautoja vastaavasti AM-luokan ajo-oikeutta, ministeriö kertoo. Kevytautoa koskisi sama teoria- ja ajokoevaatimus kuin mopoautoa. Esityksen mukaan kevytautoja verotettaisiin kuten henkilöautoja.

Kevytauton saisi muuttaa henkilöautosta, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen. Kevytautoksi ei kuitenkaan saa muuttaa sellaista henkilöautoa, jonka käyttöönottovuoden päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta. Lakimuutosten ehdotetaan tulevan voimaan 1.11.2019.