Keskustan Petri Honkonen: Metsähallituksen tuore omistajalinjaus tukee metsäpolitiikan jatkuvuutta – "Jatkossakin ääripäät pettyvät"

Metsähallitus

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen on tyytyväinen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) johdolla valmisteltuun Metsähallituksen omistajapoliittiseen linjaukseen.

Linjaus vuosille 2020-2024 hyväksyttiin tänään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Honkosen mukaan jatkossakin ääripäät pettyvät, sillä Suomessa jatketaan tutulla, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä linjalla.

– Uusi linjaus toteuttaa hallitusohjelmaan tavoitetta valtion metsien hoidon ja käytön monien eri tavoitteiden yhteensovittamisesta. Metsätaloutta harjoitetaan kestävästi samalla, kun monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön ja ilmastokestävyyteen panostetaan.

Honkonen uskoo, että linjaus luo ennustettavuutta puumarkkinoille.

– Vakaa ja ennustettava metsätalouden harjoittaminen valtion metsissä luo myös näkymää investointeja suunnitteleville yrityksille ja vahvistaa aluetaloutta. Hakkuumäärät sovitetaan edelleen markkinakysyntään.

Honkonen muistuttaa, että Metsähallituksen monikäyttömetsissä panostetaan linjauksen myötä vahvasti aktiiviseen luonnonhoitoon, metsien kasvun lisäykseen ja ilmastokestävyyteen.

– Esimerkiksi tuhkalannoitusta ja jalostetun taimiaineksen käyttöä lisätään ja soita ennallistetaan sekä lajien elinympäristöjä kunnostetaan.

Honkonen kiittelee myös virkistyskäytön huomiointia linjauksessa.

– Luontomatkailu on Suomessa ja maailmalla vahvassa nosteessa. Koronan koettelema matkailuala tarvitsee nyt toivoa luovia näkymiä.