Keskustan Ovaska on tyytyväinen suuren valiokunnan kantaan, jossa EU:n sosiaalirahastoon suhtaudutaan kielteisesti

Politiikka

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) kertoo olevansa tyytyväinen eduskunnan suuren valiokunnan lausuntoon niin sanotusta 55-valmiuspaketista.

Ovaska on keskustan suuren valiokunnan valiokuntavastaava. Suuren valiokunnan lausunnossa eduskunta tiukensi hallituksen EU-kantoja laajojen erikoisvaliokuntien kuulemisten jälkeen. 

– Valtioneuvosto oli alkuperäisissä kannoissaan kriittinen esimerkiksi ilmastotoimien sosiaalirahastoon, mutta suuri valiokunta sen sijaan katsoo, että Suomi ei voi edistää mallia, jossa EU toimisi jäsenmaiden rinnalla suorien sosiaalietuuksien rahoittajana. Siksi valiokunta suhtautuukin esitettyyn ilmastotoimien sosiaalirahastoon kriittisyyden sijaan kielteisesti, Ovaska kertoo tiedotteellaan.

55-valmiuspaketilla tarkoitetaan EU:n jättimäistä Fit for 55 -ilmastopakettia, jonka lainsäädännöllä pyritään pääsemään EU:n sopimaan 55 prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Pirkanmaalaisedustajan mukaan lausunto tuo esiin Suomen kansalliset erityispiirteet. Ovaskan mukaan paketissa on huomioitava oikeudenmukaisesti esimerkiksi talvimerenkulun vaatimukset ja sen aiheuttamat kustannukset, Suomen pohjoinen sijainti sekä etäisyys muihin EU-maihin ja vientimarkkinoihin.

Ovaska korostaa, että 55-valmiuspaketissa on hyviä elementtejä, mutta se vaatii vielä paljon työtä.

Hänen mielestään kokonaisvaikutuksia tulee tarkastella ilmaston lisäksi myös talouden, kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta.

– Tämä paketti on kuitenkin niin massiivinen ja toisaalta vaikutusarvioiltaan puutteellinen, että se vaatii vielä paljon jatkovalmistelua, Ovaska sanoo. 

Hän korostaa tarvetta huomioida myös maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset.

– Ilmastotoimet on kohdennettava niin, että ne eivät vähennä suomalaisen ruuantuotannon kannattavuutta tai kansallista huoltovarmuutta. Kestävät maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset on turvattava.