Keskustan Könttä helpottaisi pörssilistautumista – nykytila kannustaa myymään yrityksen ulkomaisiin käsiin

Talous

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä esittää pörssilistautumisen helpottamista pienille kasvuyrityksille.

Köntän mukaan listautuminen olisi monelle kasvuyritykselle hyvä keino kerätä rahoitusta, tavoitella kasvua ja tehdä osakkeista likvidejä. Suomessa kynnys listautumiseen on kuitenkin korkea. 

– Yrittäjän ja yrityksen näkökulmasta prosessi on kallis, monimutkainen ja aikaa vievä. Esimerkiksi Ruotsissa pörssiin listautumista pidetään yleisesti ottaen Suomea helpompana, Könttä sanoo tiedotteessa.

Könttä helpottaisikin First North -listautumiseen vaadittavaa prosessia.

Keskustaedustaja muistuttaa, että Helsingin pörssissä on viime vuosikymmeneltä kymmeniä esimerkkejä pienistä kasvuyrityksistä, jotka ovat listautumalla keränneet pääomia, investoineet kasvuun, luoneet työpaikkoja ja kansainvälistyneet.

Hän mainitsee esimerkkeinä muun muassa Siilin, Talenemonin ja Harvian. 

Köntän mukaan hetkellä listautumisen kovat kulut toimivat kuitenkin kannustimena yrityksen myyntiin – ja ostaja voi usein olla ulkomainen. 

– Listautumisessa mahdollistuu piensijoittajien kautta myös kotimaisen omistajapohjan laajeneminen. 

Könttä nostaa esiin osakesäästötilin, joka on kannustanut suomalaisia säästämään osakkeisiin.

– Keskustan esitykset osakesäästötilin uudistamiseksi ovat tervetulleita. Osakesäästötilin kattoa on syytä korottaa ja tarkastella samalla myös muita instrumentteja, joita osakesäästötiliin voisi sisällyttää, kuten rahastot ja ETF:t. 

Samalla pitäisi kuitenkin kannustaa suomalaisia yrityksiä listautumaan.

– Kansankapitalismia pitää edelleen kasvattaa ja kannustaa suomalaisia sijoittamaan, mutta myös mahdollistaa suomalaisia yrityksiä kasvuun ja siten uuteen työhön ja tuloon.

Kansanedustaja Könttä kerää parhaillaan allekirjoituksia hallitukselle jätettävään kirjalliseen kysymykseen.