Keskustaministerit Vanhanen ja Leppä: Nopea netti koko maahan, tukea biokaasulle ja kotien energiaremontteihin

Nyt tehtävät päätökset mahdollistavat huippunopeiden yhteyksien rakentamisen alueilla, joille niitä ei markkinaehtoisesti tulisi, valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoo
EU:n elpymispaketti

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) iloitsevat Suomen kestävän kasvun ohjelman panostuksista nopeisiin laajakaistayhteyksiin koko maassa.

Valtiovarainministeriö tiedotti maanantaina EU:n elpypaketilla rahoitettavan kestävän kasvun ohjelman sisällöstä.

Jo tälle vuodelle budjetoidun viiden miljoonan euron lisäksi hallitus osoittaa EU:n elpymisvälineestä 50 miljoonaa euroa ja maaseuturahastosta 16 miljoonaa euroa nopeisiin laajakaistayhteyksiin.

Keskusta on ajanut kunnianhimoisen laajakaistaohjelmaa osana elvytystoimia ja monipaikkaisuuden edistämistä.

– Nyt tehtävät päätökset mahdollistavat huippunopeiden yhteyksien rakentamisen alueilla, joille niitä ei markkinaehtoisesti tulisi. Tämä tukee monipaikkaista Suomea, jossa ihmiset voivat valita mistä käsin tekevät työtä ja viettävät vapaa-aikaansa, Vanhanen sanoo tiedotteessa.

Hallituspuolueet sopivat samalla, että EU-rahoituksella tuettavissa hankkeissa eli valtaosassa ohjelman toteutusta vaatimustaso on vähintään 100/100 megabittiä sekunnissa. Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä valokuituverkkoa.

Rahoituksen avulla nopean nettiyhteyden piiriin saadaan arviolta 80 000–100 000 kotitaloutta ja yritystä.

Laajakaistaohjelma tukee etätyön mahdollisuuksia, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoo. Lehtikuva: Mikko Stig

Kokonaisuus tarkoittaa tulevina vuosina yli 70 miljoonan euron panostusta nopeisiin nettiyhteyksiin koko maassa.

Keskustalle kyse on perustan luomisesta työlle, yrittäjyydelle ja vapaa-ajan vietolle koko maassa ja digitaalisen kahtiajaon estämisestä, puolue kertoo.

– Keskustalle on erittäin tärkeää, että laajakaistaohjelmalla voidaan edistää nopeita yhteyksiä myös vapaa-ajan asuntoihin. Tämä tukee lisääntyvän etätyön mahdollisuuksia, Vanhanen sanoo.

Hyvät tietoliikenneyhteydet vahvistavat myös maaseudun elinvoimaa ja luovat edellytyksiä yritystoiminnalle.

Maaseudulla toimivat yritykset tarvitsevat nopeita ja varmoja yhteyksiä, oli sitten kyse navetan lypsyrobotista tai kansainväliselle yritykselle töitä tekevästä koodarista, Leppä alleviivaa.

– Siksi on tärkeää, että vaatimustaso tuettavissa yhteyksissä on riittävän korkealla. Valokuitu on tulevaisuuden yhteiskunnan perusinfraa, maa- ja metsätalousministeri sanoo.

Maaseuturahastosta tuettavien hankkeiden nopeusvaatimus onkin Lepän mukaan nousemassa jatkossa 1000 megabittiin sekunnissa.

Kestävän kasvun ohjelma sisältää myös merkittävät panostukset biokaasuun ja kotien energiaremontteihin.

Öljylämmityksestä luopumisen tukeen osoitetaan 70 miljoonaa euroa ja se laajenee kotitalouksista myös kuntien, seurakuntien ja yhdistysten käytettäväksi. Lisärahoituksen avulla vajaa 20 000 pientaloa voi luopua erillisöljylämmityksestä.

Biokaasun tuotantoa ja jakelua vauhditetaan osana energiajärjestelmän uudistumista.

Päästövähennyksiä voidaan tehdä oikeudenmukaisesti ja arkea tukien, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) toteaa. Lehtikuva: Vesa Moilanen

Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä on kiertotaloutta parhaimmillaan, Leppä toteaa.

– Kotien energiaremontteja tukemalla siirrytään lämmityksessä tuontiöljystä kotimaisiin uusiutuviin, kuten pellettiin, maalämpöön ja ilmalämpöpumppuihin. Nämä toimet vähentävät myös asumisen ja liikkumisen kustannuksia.

– Keskustan lähtökohta on, että päästövähennyksiä voidaan tehdä oikeudenmukaisesti ja arkea tukien, Leppä sanoo.