KAKS: Suomalaiset enimmäkseen tyytyväisiä kuntademokratiaan – luvut kertovat melko yksiselitteistä tarinaa suomalaisista

Kuntademokratia

Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että demokratia toimii omassa kotikunnassa hyvin, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tutkimuksesta.

Kun 61 prosenttia on tyytyväinen demokratian toteutumiseen, noin neljännes (26 prosenttia) on sitä mieltä, että näin ei ole. Tyytyväisten osuus on pysynyt käytännössä samana jo neljä vuotta.

Muissakin kuntapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä KAKS saa jopa hämmentävän samanlaiset luvut.

Enemmistö (61 %) kansalaisista yhtyy myös väittämään ”on ainakin yksi puolue, joka ajaa minun etujani”. Viidennes (20 %) torjuu väittämän.

”Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioon otetuiksi”-väitteen allekirjoittaa suomalaisista vastaava enemmistö (63 %). Reilu neljännes (26 %) torjuu väittämän.

Kaksi kolmesta (65 %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä. Reilu neljännes (27 %) torjuu sen, että ymmärtäisivät hyvin politiikkaa.

Kaksi kolmesta (65 %) on samaa mieltä ”jokainen, joka haluaa, pystyy kyllä vaikuttamaan kotikuntansa asioihin”-väitteen kanssa. Eri mieltä uskaltaa olla reilu neljännes (27 %).

Suomalaisista neljännes (26 %) ilmoittaa tarvitsevansa hyvän syyn käydä äänestämässä. Selvä enemmistö (70 %) torjuu sen, että äänestämiseen ajaisi jokin erityinen syy.

– Tulos kielii siitä, että äänestäminen on monelle kansalaisvelvollisuus ja erityisiä muita motiiveja käyttää ääntä ei tarvita, KAKS kertoo.