Inariin perustettiin lähes 700 hehtaarin yksityinen luonnonsuojelualue – alueella on yli 200-vuotiasta männikköä

Luonnonsuojelu

Inarin kunnan alueelle lähelle Inarijärveä on perustettu yksityinen luonnonsuojelualue. Tälvitupejävri–Talvitupajärvi-luonnonsuojelualueen koko on noin 695 hehtaaria, mikä tekee siitä yhden suurimmista tällä hallituskaudella suojelluista kohteista. Kauppa tehtiin 28.6.2021. Päätöksen tekivät Lapin ELY-keskusn ja Utsjoen Porotilojen Yhteismetsä.

Uuden suojelualueen puusto on vanhaa, keskimäärin yli 200-vuotiasta männikköä, ja lahopuuta alueella on paikoitellen runsaasti. Kasvupaikkatyypiltään alue on pääosin kuivahkoa kangasta, ja noin 75 prosenttia alueesta on uudistuskypsää metsää, jossa on runsaasti arvokkaita lajiesiintymiä.

Suojelupäätös turvaa myös saamelaiskulttuurin ja elinkeinojen harjoittamisen alueella.

– Alue on tärkeä talvilaidunalue paliskunnalle: vanhaa, hyvää luppometsää. On myös tärkeää, että alueilla säilyvät metsästys- ja kalastusoikeudet, sanoo Utsjoen Porotilojen Yhteismetsän puheenjohtaja Ilmari Tapiola

Hallitus on tällä vaalikaudella laajentanut vapaaehtoisen metsiensuojelun myös Pohjois-Suomeen.

– Toivon, että Utsjoen Porotilojen Yhteismetsän päätös kannustaa myös muita maanomistajia tarjoamaan omistamiaan kohteita suojeluun, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Vuonna 2020 osoitettuja erillismäärärahoja suunnataan erityisesti vanhojen metsien suojeluun Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksissa, jotka eivät ole METSO-ohjelman toiminta-alueella.

Toimenpiteitä kohdennetaan luonnonsuojelun kannalta tärkeimmille painopistealueille. Rahoitusta on vielä jäljellä, ja sillä pyritään saamaan tämän tyyppisiä suuria kohteita suojelun piiriin. Rahoitusta on tarjolla vuoden 2022 loppuun asti.

– Vanhojen metsien suojeluun suunnattu määräraha on Lapissa hyvin tervetullut, ja rahoituksella saadaan aikaiseksi merkittäviä satsauksia vapaehtoisen metsiensuojelun saralla. Tämä metsiensuojelu on koettu Lapissa tarpeelliseksi, ja hakemuksia onkin saapunut ELY-keskukselle ilahduttavasti, sanoo johtaja Timo Jokelainen.

Yksityismailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita on lähes 7 800. Maanomistaja ja ELY-keskus voivat sopia alueen rauhoittamisesta joko kokonaan tai tiettyjen toimenpiteiden osalta enintään 20 vuodeksi kerrallaan.