Ilmiantajien suoja paranee kahden vuoden päästä

Jäsenmaat pääsevät nyt toteuttamaan EU-lainsäädäntöä
Ilmiantaja

Väärinkäytösten ilmoittaminen helpottuu vuonna 2021 voimaan astuvan EU-lainsäädännön myötä. EU-maat hyväksyivät lain maanantaina, ja nyt jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa laittaa se täytäntöön.

Työnantajien on luotava turvallinen väylä väärinkäytösten ilmoittamiseen joko organisaation sisällä tai viranomaisille, mutta medialle kertominen on jätetty lain ulkopuolelle.

Lainsäädännöllä varmistetaan, ettei väärinkäytöksistä ilmoittanut työntekijä joudu kostotoimien kohteeksi.

– EU on sitoutunut toimivaan demokraattiseen järjestelmään oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Tämä pitää sisällään korkeatasoisen suojan unionissa niille ilmiantajille (whistleblower), joilla on rohkeutta puhua.

Kenenkään ei pitäisi riskeerata mainettaan tai työpaikkaansa laittoman toiminnan paljastamisen takia, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo neuvoston tiedotteessa.

Velvollisuus ilmiantokanavan perustamiseksi koskee yrityksiä, joissa on yli 50 työntekijää, sekä kuntia, joissa on yli 10 000 asukasta.

Työntekijöitä rohkaistaan käyttämään ensin sisäistä ilmoituskanavaa ennen kääntymistä viranomaisten puoleen.

Ilmiantajat ovat ihmisiä, jotka tuovat ilmi väärinkäytöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa yleiselle edulle esimerkiksi tuhoamalla ympäristöä tai terveyttä.