Hävittäjäehdokkaat jatkavat yhä markkinointityötä, vaikka neuvottelut ovat ohi ja suomalaisasiantuntijat vetäytyneet pohjustamaan valintaa

Kaikki viisi kilpailijaa ovat näyttävästi mukana Helsingin lentonäytöksessä. Päätös Hornetien seuraajasta on määrä tehdä tämän vuoden lopulla.
Hävittäjät

Suomen hävittäjähankkeessa (HX) neuvottelut on neuvoteltu, ja HX-asiantuntijat ovat vetäytyneet arvioimaan ehdokkaiden lopullisia tarjouksia sekä vertailemaan järjestelmien suorituskykyjä. Tästä prosessista syntyy ehdotus, jonka perusteella poliittiset päättäjät tekevät lopullisen hankintapäätöksen loppuvuodesta.

Noin kymmenen miljardin euron kauppaa tavoittelevat valmistajat eivät ole kuitenkaan vain istuneet alas odottelemaan ilmoitusta valinnasta. Kaikki ovat mukana perjantaina Helsingissä pidettävässä Kaivopuiston ilmailunäytöksessä, neljä viidestä myös ilmassa.

Varsinaisen näytöspäivän aattona torstaina kaikki viisi myös järjestävät tarkkaan aikataulutetusti peräjälkeen lehdistötilaisuudet tarjouksistaan ja niiden sisällöstä. Mitään mullistavaa uutta ei pitäisi olla enää luvassa, sillä huhtikuun lopulla jätettyjä lopullisia tarjouksia ei voi enää täydentää tai niiden sisällöstä neuvotella.

Puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtajan Lauri Purasen sanoin viime vapusta alkoi hiljainen vaihe, silent period, jonka myötä HX-hankkeen yhteydenpito tarjoajiin putoaa minimiin.

Hiljaisen kauden alku ei ollut täysin hiljainen, sillä useimmat valmistajat kiirehtivät kertomaan jotain tarjoustensa sisällöstä. Tiedottamisessa oli jonkin verran myös hapuilua, etenkin koneiden lukumäärien suhteen.

Ruotsalainen Saab kertoi heti tarjoavansa Suomelle 64 kappaletta Gripen E -hävittäjiä sekä kaksi GlobalEye -valvontakonetta. Amerikkalainen Boeing täydensi ensimmäistä lyhyttä tiedotettaan vielä saman päivän iltana paljastamalla, että sen tarjous sisältää 50 F/A 18 Super Hornetia sekä 14 kappaletta elektroniseen sodankäyntiin tarkoitettuja EA-18G Growler -versioita hävittäjästä, yhteensä siis 64.

Lockheed Martin Yhdysvalloista mietti asiaa muutaman viikon, ennen kuin yhtiöltä irtosi tieto, jonka mukaan Suomelle tarjotaan jo tutulta kuulostava lukumäärä eli 64 kappaletta F-35A-hävittäjiä. Aluksi yhtiön edustaja tosin puhui ”enimmillään” tuosta määrästä.

Yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon sekä ranskalainen Dassault Rafale ovat – ainakin toistaiseksi – päättäneet olla kertomatta lukumääriä tarjouksestaan. Tämä on saattanut ruokkia epäilyjä, että määrä voisi olla jotain vähemmän kuin 64 eli aikanaan ostettujen Hornetien määrä. Hyvin niukkaa tiedotuslinjaa noudattaneiden ranskalaisten osalta hiljaisuus on ollut vähemmän yllättävää.

Suomen hankintaorganisaation puolesta koneiden, toisin kuin esimerkiksi aseiden, määrä on lupa kertoa. Toisaalta HX-hankkeesta on myös useasti muistutettu, ettei Suomi tavoittele vähintään 64 koneen ostamista vaan jotain siinä mittaluokassa – eli myös hiukan alhaisempi määrä on mahdollinen.

Siinä missä hävittäjätarjoajat ovat jatkaneet markkinointiponnistuksia, on ostajan taholla ollut viime vapun jälkeen odotetun hiljaista. Kesällä ja syksyllä on käynnissä prosessi, jossa tarjoukset arvioidaan huolellisesti. Ratkaisevaan sotilaallisen suorituskyvyn arviointiin päästäkseen ehdokkaiden on läpäistävä kustannuksille, huoltovarmuudelle ja teolliselle yhteistyölle asetetut vaatimukset.

Joku viidestä ehdokkaasta saattaa siis pudota pois jo ennen ratkaisevaa suorituskykyvertailua, mutta siitä ei aiota julkisuuteen kertoa.

Sotilaallisen suorituskyvyn arviointi koostuu kahdesta osasta: suorituskyky vuosina 2025 ja 2030 sekä järjestelmän kehityspotentiaali vuoteen 2060 saakka. Ensiksi mainittuja kahta vuotta selittää se, että vuoden 2025 suorituskykyjä on pystytty todentamaan koelennoilla ja simulaattoreissa. Vuoden 2030 osalta kyse on arviosta siitä, mitä uusia suorituskykyjä Suomelle myytäviin koneisiin on siihen mennessä tulossa.

Sotilaallisen suorituskyvyn pisteytys tehdään laajamittaisen ja pitkäkestoisen operatiivisen sotapelin perusteella.

Kaivopuiston lentonäytöksen maanäyttelyssä voi tutustua luonnollisen kokoisiin malleihin F-35A, Gripen E ja Eurofighter Typhoon -hävittäjistä. Ilmassa nähdään perjantaina Gripen, Typhoon, Rafale sekä F-35A. Viimeksi mainitun osalta kyse ei ole näytös- vaan ohilennosta, jonka suorittaa Naton Baltian-ilmavalvontaoperaatioon kuuluva Italian ilmavoimien hävittäjä.