Entistä harvemmalla suomalaisella enemmän kuin viisi ystävää – yhteydenpito siirtyy sosiaaliseen mediaan

Vapaa-aika

Suomalaiset tapaavat ystäviään aikaisempaa harvemmin, mutta entistä useampi pitää yhteyttä kavereihinsa puhelimella tai verkossa.

Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreesta vapaa-aikatutkimuksesta, jossa selvitettiin muutoksia suomalaisten sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Nykyään enää 28 prosentilla suomalaisista on enemmän kuin viisi ystävää. 

Ystävien lukumäärä on vähentynyt verrattuna 15 vuotta aiempaan tutkimukseen.

Myös sukulaisten tapaaminen on vähentynyt huomattavasti. Vuonna 2002 vapaa-aikatutkimuksen vastaajista joka kymmenes piti säännöllisesti yhteyttä yli kymmeneen sukulaiseen, vuonna 2017 enää 6 prosenttia.

7 prosenttia ei pidä lainkaan yhteyttä sukulaisiin.

Tilastokeskus kertoo, että jopa aikuisten lasten ja vanhempien tapaamiset ovat selvästi harventuneet.

Vielä vuonna 2002 lähes puolet vastaajista tapasi muualla asuvia vanhempiaan vähintään kerran viikossa, vuonna 2017 enää noin joka kolmas.

Myös säännöllinen yhteydenpito puhelimella tai verkossa vanhempiin on vähentynyt.

– Sosiaalisen median käyttö ei näytä lisänneen aikuisten lasten ja vanhempien välistä yhteydenpitoa, toteaa Tilastokeskuksen tutkija Riitta Hanifi.