Valtaosa suomalaisista uskoo tarkoituksella harhaanjohtavan tiedon lisääntyvän – vaikutusyrityksiä odotetaan erityisesti Venäjän suunnalta

Kotimaa

Kolme neljästä suomalaisesta pitää todennäköisenä, että tietoisesti harhaanjohtavan tiedon määrä kasvaa tänä ja ensi vuonna. Asia selviää Uutismedian liiton IRO Researchiltä tilaamasta tutkimuksesta.

Eniten harhaanjohtavan informaation lisääntymiseen uskovat korkeammin koulutetut ja korkeammassa ammatillisessa asemassa olevat. Ikäryhmistä vääristelevän tiedon kasvuun uskovat vähiten nuorimmat eli 18–24-vuotiaat vastaajat.

Tietoisesti harhaanjohtavaa vaikuttamista odotetaan erityisesti Venäjän taholta. Vain reilu kolmannes uskoo, että suomalaiset osaavat erottaa esimerkiksi vieraan valtion tai epäjärjestystä lietsovan tahon vaikutusyritykset yhteiskunnan todellisesta tilasta.

Eniten epäilyksiä on 25–34-vuotiailla, joista 28 prosenttia uskoo suomalaisten kykyjen asian suhteen olevan huonot tai erittäin huonot. Luottamus muiden suomalaisten kykyyn kasvaa vastaajan iän myötä. Yli 65-vuotiaista jo joka toinen luottaa suomalaisten kykyyn erottaa ulkopuolisen tahon harhaanjohtava vaikuttaminen.

Suomalaisten usko omiin kykyihin harhaanjohtavan tiedon tunnistamisessa on merkittävästi suurempi kuin luottamus muita kohtaan. Kaksi kolmesta vastaajasta uskoo itse kykenevänsä tunnistamaan vaikutusyritykset. Neljäsosa uskoo erottavansa vaikutusyritykset jopa erittäin hyvin.

Itseluottamus on korkea erityisesti miehillä, joista 72 prosenttia on vakuuttunut valheentunnistustaidoistaan. Naisten kohdalla luku on 61 prosenttia.

Vähiten omiin taitoihinsa luottavat nuorimmat aikuiset, kun taas kovin usko omiin kykyihin on 45–54-vuotiailla.

–  Suomalaiset vaikuttavat olevan hyvin tietoisia siitä, että ajatuksiimme ja tekoihimme pyritään vaikuttamaan harhaanjohtavasti. Huolta kannetaan etenkin muiden taidoista erottaa väärä informaatio, sanoo Uutismedian liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen tiedotteessa.

Liiton mukaan suomalaiset tunnistavat hyvin taidot ja välineet, joilla taitoja voidaan vahvistaa. Kysyttäessä keinoja estää valheellisen tiedon välitystä, vastaajat nostivat esille kriittisen ajattelun, medialukutaidon, useiden lähteiden käytön, luotettavien medioiden seuraamisen, vapaan ja riippumattoman median, faktojen tarkistuksen, avoimuuden, koulutuksen ja laajan sivistyksen.