Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta: Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä ilman reunaehtoja

Keskustan Jouni Ovaska on tyytyväinen siihen, että ulkoasiainvaliokunta oli mietinnössään yksimielinen.
Nato-jäsenyys

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mukaan Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä. Valiokunnan yksimielinen mietintö ajankohtaisselonteosta valmistui tiistaiaamuna.

Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä täysimääräisin oikeuksin ja velvollisuuksin, sanoo valiokunta mietinnössään.

Valiokunnan mukaan Nato-jäsenyys muodostaa merkittävän sotilaallisen pidäkevaikutuksensa ansiosta vahvan lisäsuojan Suomen turvallisuuden takaamiseksi.

Eduskunta käsittelee valiokunnan mietintöä tänään täysistunnossaan.

Valiokunta esittää mietinnössään kannanottoehdotuksen, että eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaisesti Suomi hakee Pohjois-Atlantin liiton Naton jäsenyyttä.

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen, keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska pitää eduskunnan prosessia Nato-jäsenyysasiassa erinomaisena osoituksena maan kyvystä hoitaa ulkopolitiikkaa.

– Jokainen meistä ymmärtää, että Natoon liitytään täysimääräisin oikeuksin ja velvollisuuksin, Ovaska sanoo tiedotteessa.

– Suomi ei joutuisi Naton jäsenmaana vasten tahtoaan vastaanottamaan alueelleen vieraita joukkoja, tukikohtia tai ydinaseita. Valiokunta pitää myös hyvin epätodennäköisenä, että Naton puolelta edes ehdotettaisiin tai harkittaisiin ydinaseiden sijoittamista Suomeen. Vaikka Nato on ydinaseliitto, pidämme tärkeänä, että Suomi jatkaa vahvaa rooliaan ydinasevalvonnan parissa.

Ovaskan mukaan Suomen oma ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittinen liikkumatilaa kapenisi, jos Venäjän etupiiriajatteluun ja Ukrainaan hyökkäämiseen ei reagoitaisi.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska pitää eduskunnan Nato-prosessia erinomaisena osoituksena maan kyvystä hoitaa ulkopolitiikkaa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Ovaska toteaa, että Suomi jatkaa entistä tiiviimpää yhteydenpitoa kumppanimaidensa kanssa.

– Ruotsi on meidän keskisin ja läheisin kumppanimme. Tämän osoittaa myös halu edetä jäsenyysasiassa yhdessä. Sekä valtiojohdon että puolueiden läheiset kontaktit Ruotsiin ovat edesauttaneet prosessin sujuvaa etenemistä.

Ovaska on tyytyväinen siihen, että ulkoasiainvaliokunta oli mietinnössään yksimielinen.

Urho Kekkosen sanoin: ”Jos jommankumman  pitää olla rempallaan, sisä- tai ulkopolitiikan, olkoon se sisäpolitiikka”. Onneksi myös sisäpolitiikasta hallitus on huolehtinut ansiokkaasti näinä aikoina.