Barometri: Työntekijöistä enemmistö lisäisi liikuntaa, jos työnantaja tukisi enemmän

Liikunta

Palkansaajista yli 80 prosenttia liikkuisi enemmän, jos saisi työnantajalta enemmän tukea. Asia selviää Henkilöstöliikunnan barometristä.

Eniten liikuntaan motivoivia kannustimia olivat vastaajien mielestä muun muassa raha, työsuhdepyörä sekä aktiivisuutta edistävät olosuhteet, kuten pukuhuoneet.

Barometrin teetti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikkuva aikuinen -ohjelma.

Vastauksia saatiin hieman yli tuhannelta ihmiseltä.