Kääriäinen ja Rajamäki tiukkana EU:n aluerahojen jaosta

Pääkirjoitus

Raskaan sarjan veteraanivaikuttajat Seppo Kääriäinen (kesk.) ja Kari Rajamäki (sd.) vetosivat torstaina Helsingin Sanomissa vakavasti maan hallitukseen, jotta se jakaisi EU:n rakennerahastojen varat myös seuraavalla kaudella samoilla perusteilla kuten edelliset hallitukset ovat ne jakaneet EU-jäsenyyden alusta saakka.

Kääriäisen ja Rajamäen kirjoitus nostaa pintaan kulissien takana käydyn kiistan EU:n aluetukien jaosta. Siinä on vastakkain kaksi periaatteellista näkemystä, joiden välillä on vaikea tehdä kompromissia.

Kääriäinen ja Rajamäki vetoavat linjauksiin, jotka tehtiin Suomen liittyessä EU:hun 1995. Molemmat olivat jo noihin aikoihin vahvasti vaikuttamassa näihin päätöksiin, joten he tietävät, mistä kirjoittavat.

EU:n aluepolitiikka perustuu alueiden kehityserojen vertailuun lähinnä kansantuotteen perusteella. Itä- ja Pohjois-Suomessa kansantuote henkeä kohti oli 1990-luvun alussa selvästi pienempi kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Siksi Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston kautta saatavat rahat ohjattiin Itä- ja Pohjois-Suomen hankkeisiin.

Kääriäinen ja Rajamäki muistuttavat, että nämä alueelliset erot eivät ole poistuneet. Siksi EU:n rakennerahastojen varat pitäisi jatkossakin suunnata Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntaliittojen edustajat ovat vastustaneet vanhan kaavan säilyttämistä sillä perusteella, että näiden vauraampien alueiden sisällä on suuria kehityseroja. Siksi EU:n rahoja olisi heidän mielestään ohjattava rikkaampien maakuntien heikompien kulmakuntien hankkeisiin.

Kyseessä on maan eri alueiden ja niitä edustavien maakuntaliittojen näkemysero, johon on vaikea löytää kompromissia.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallituksen valmistelussa on ollut esillä kompromissimalli, jossa EU:n rahastojen varojen painopistettä siirrettäisiin Etelä- ja Länsi-Suomeen. Itä- ja Pohjois-Suomen menetyksiä korvattaisiin niin sanotusta vihreän siirtymän rahastosta (JTF), jolla EU aikoo tukea heikompien alueiden sopeutumista EU:n päästövähennystavoitteisiin.

Kääriäinen ja Rajamäki tyrmäävät tällaisen kompromissin. He viittaavat kirjoituksessaan yrityksiltä saatuun palautteeseen, jonka mukaan JTF-rahaston varojen käyttö on käytännössä muodostunut erittäin vaikeaksi.

Kyseessä on maan eri alueiden ja niitä edustavien maakuntaliittojen näkemysero, johon on vaikea löytää kompromissia.

Kääriäisen ja Rajamäen argumentteja kannattaa kuunnella. EU jakaa aluepolitiikan varat tietyillä kriteereillä, ja tähän asti hallitukset ovat jakaneet nämä varat maan sisällä samoilla kriteereillä. Nämä ex-ministerit ovat oikeassa siinäkin, että alueiden kehityserot ovat Suomessa edelleen suuria.

Jos rahanjaon perusteita muutetaan aiemmin sovitusta, se vaarantaa Kääriäisen ja Rajamäen mukaan koko EU-jäsenyyden yleistä hyväksyntää.

Periaatteellisista kysymyksistä on yleensä vaikea tehdä kompromissia. Maan hallitus joutuukin nyt valitsemaan, kumman puolelle se asettuu, Itä- ja Pohjois-Suomea vai Etelä- ja Länsi-Suomea edustavien maakuntaliittojen kiistassa.