Ossi Martikainen:

Alueiden suunta

Blogi

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) päätti alkusyksystä pitkään velloneen kiistan Euroopan unionin aluepolitiikan varojen jaosta Suomen maakuntien kesken.

Lintilän päätös osoitti, että keskustassa vallitsee tiukan paikan tullen tietoisuus tämän asian historiasta aina EU-aikaa edeltäneistä vuosikymmenistä EU-jäsenyysneuvottelun ydinkysymysten kautta tähän päivään saakka.

Suurimmat kehityspanokset kohdistetaan edelleen sinne, missä julkisin varoin on tarve tasata kehityseroja ja yhdistää koko Suomen voimavaroja kansallisiin ja eurooppalaisiin yhteismarkkinoihin.

Maamme aluekehityksessä on koko EU-jäsenyytemme ajan – toki myös väestöllisistä ja taloudellisista rakennemuutoksista johtuen – vallinnut voimakas keskushakuisuus.

Tämä on saanut jotkut keskustassakin ajattelemaan, että meidän pitäisi puolueena varoa asettumasta keskusten hallitsematonta kasvua vastaan.

Puhutaan ympäripyöreitä siitä, että ”alueita ei saa asettaa vastakkain”, vaikka tämä vastakkainasettelu eli kilpailu tosielämässä on jokapäiväinen fakta, kun yritykset ja ihmiset tekevät sijoittumispäätöksiään.

Olen aikaisemmin moittinut keskustan retoriikkaa siitä, että aluepolitiikka on puheissakin heikentynyt eräänlaiseksi kotiseuturomantiikaksi, enkä tätä kritiikkiä edelleenkään vedä pois.

Puolueessa tarvitaan tosiasiapohjaista ja asiantuntevaa työtä aluekehityksen, aluepolitiikan ja aluerakenteiden parissa. Myös aluesuunnittelun – mukaan lukien viihtyisät, turvalliset ja kulttuurihistoriaa kunnioittavat kaupunkiympäristöt.

Jämäkän ja keskustan perusperiaatteisiin nojanneen rahanjakopäätöksensä lisäksi ministeri Lintilä ilmoitti asettavansa työryhmän nimeltä ”Alueiden suunta”. Sen tehtävänä on muodostaa kansallista kuvaa aluekehityksen tilasta.

On syytä ymmärtää, että tämän työryhmän aihepiirin ja työn seuranta ja ohjaaminen ei voi tulla keskustassa puolueena hoidetuksi huolimattomasti.

Aluepolitiikka ja aluekehitys ovat avainkysymys siinä, miten keskustan tulevissa koitoksissa käy ja mikä on puolueen tulevaisuus.

Tilanne on kriittinen. Perusasiat kuntoon!

Ossi Martikainen Ossi Martikainen on yhteiskuntatieteiden maisteri, maanviljelijä ja yrittäjä, joka opiskelee teologiaa ja vaikuttaa useiden yritysten ja julkisyhteisöjen hallituksissa.