Turve kuumentaa Pirkanmaatakin

Mielipide

Euroopan Unioni on perustanut oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF), joka on osa oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia. Se on tarkoitettu alueille, joilla siirtymä aiheuttaa erityisen voimakkaita taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Mekanismi tarjoaa tukea
vähäpäästöiseen ja ilmastokestävään toimintaan siirtymiseen. Suomen JTF-rahoitusosuus on noin 400 miljoonaa euroa.

Kansallisesti on tärkeää, että rahoitus kohdistuu myös Länsi- ja Etelä-Suomeen. Tukea tulisi käyttää pk-yritysten tuotannollisten investointien uudistamiseen, investointeja palvelevaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, kasvihuonepäästöjen vähentämiseen, puhdasta energiaa ja energiatehokkuutta edistäviin infrastruktuuri- ja teknologiaprojekteihin, laitosalueiden puhdistamiseen ja käyttötarkoitusten muuttamiseen, bio- ja kiertotalouden vahvistamiseen, työntekijöiden uudelleenkouluttamiseen.

JTF-rahoitus tulisi kohdistaa erityisesti energiaturpeen käytön vähenemisestä aiheutuvien työpaikkojen menetysten sekä elinkeino- ja aluevaikutusten minimointiin.

Pirkanmaalla tulisi myös selvittää koneyrittäjien mahdollisuus jatkaa ja kehittää toimintojaan kuivike- ja kasvuturvealalla sekä aktiivihiilituotannossa, etteivät suoturpeet jää olemassa olevilta
alueilta puoliksi nostamatta ja lietteet valu lähijärviin. Keskustan maakuntavaltuustoryhmä edellyttää, että selvitykseen otetaan mukaan myös kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuus ja hinta jatkossa.
Samassa yhteydessä tulee selvittää myös huoltovarmuus ja kotimaisen korvaavan energian saatavuus turpeen tilalle. Energiamarkkinat ovat sekaisin, ainespuuta menee polttoon ja korvaavia energialähteitä tuodaan ulkomailta.

Keskustan maakuntavaltuustoryhmän mielestä maakunnallinen sekä myös ylimaakunnallinen aktiivisuus Länsi-Suomessa on nyt tärkeää. Keskustan ryhmän mielestä tukea tulee saada myös Pirkanmaalle.

Keskustan maakuntavaltuustoryhmä vaatii, että Pirkanmaan liitto selvittää pikaisesti maakunnan energiaturvetuotannon toimialan tilanteen ja muutosmahdollisuudet sekä rahoituskelpoisuuden oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) sekä muista tähän tarkoitukseen varatuista avustuslähteistä.

Keskustan maakuntavaltuustoryhmä

Tampere

Kommentit (1)

  • Lukija23

    pirkanmaan keskustan maakuntavaltuuskuntaryhmä on tärkeellä turve-asijalla. kiitokset siitä!
    jo nostettu turve ei sua haaskuuseej joutua! turpeen nostoo jossaem miäriv viel vuoskymmenijä jatkettakkoon siellä missä siihem parraat on etellytykset!!!

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen