Keskustan nousu vaatii Annika Saarikon

Mielipide

Mentäessä kohti Oulun puoluekokousta, on koko keskustan kannalta äärimmäisen tärkeää, että puolueen puheenjohtajuudesta on tulossa aito kilpailu.

Yhtä tärkeää on, että ehdokkaat omalta osaltaan kantavat vastuuta keskustan yhtenäisyydestä valintojen jälkeen.

Annika Saarikosta saisimme vahvan ja syvästi ajattelevan puoluejohtajan. Tämän uskon vakauttavan kenttää ympäri Suomea.

Ennen kaikkea hänen ja yhdessä kaikkien meidän työllä on mahdollisuus saada keskustan väki entistä yhtenäisemmäksi. Saada erilaiset ”ryhmittymät” yhdistettyä samaan suuntaa meneväksi puolueeksi.

Tämä on edellytys halutessamme viedä puoluetta taas ylöspäin.

Puheenjohtajana Annika on henkilö, johon pystyy luottamaan vaikeassakin tilanteessa. Tiedämme, että hän vie asioita eteenpäin järkevällä tavalla, yhteistyökykyisesti ja määrätietoisesti.

Annika on helppo myös yhdistää keskustaan, hän on keskustan näköinen puheenjohtaja. Apila ja Annika kuuluvat mielikuvissa aina yhteen. Ihmisten keskuudessa hän on lämmin ja läsnä.

Vahvan henkilön lisäksi keskustalle tarvitaan selkeä linja, asia ja toiminnan tapa. Pelkät puheet eivät riitä, vaikka meillä olisi kuka johdossa. Tarvitaan selkeä linjaus, miten viemme Suomen asioita eteenpäin ja mitkä ovat juuri keskustan asioita.

Pitää miettiä ajassa taaksepäin, mitä varten keskusta on olemassa ja mitkä ovat arvomme. Siltä pohjalta voimme rakentaa suuntaamme myös nykyisessä Suomessa.

Meillä on arvoihimme pohjautuva kivijalka olemassa, mutta maailman muuttuessa se on voinut hukkua.

Nyt on tullut aika kaivaa se taas esiin ja rakentaa sen päälle tätä päivää vastaava keskustalainen koti. Tässä projektissa työnjohdolla eli puheenjohtajalla on vaativa ja keskeinen rooli.

Keskustalla on vain yksi suunta – ylöspäin! Uuden puheenjohtajan iso kuva on siinä! Horjuminen omassa toiminnassa heikentää puolueen luotettavuutta, mutta vankka ote omaan asiaan herättää luottamusta ja sitä kautta tuo uusia ihmisiä ympärille.

Toki toiminnan tavan on elettävä ajassa.

Tarvitsemme puheenjohtajan, joka kykenee pitämään keskustan valitusta linjasta kiinni. Ilman taitavaa otetta, narut voivat karata käsistä.

Annikasta saisimme puheenjohtajan, jonka ote ei varmasti lipsu. Määrätietoisella ihmisläheisellä otteella hän saavuttaa varmasti kentän luottamuksen.

Tässä on tie, johon voimme nykyisessä risteyskohdassa kääntyä ja toivon kaikkien keskustalaisten valitsevan saman tien. Silloin puolueemme on vahva.

Santeri Laaksonen

puheenjohtaja

Keskustan Laitilan Pohjoiskulman paikallisyhdistys

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen