Kuraattorien kelpoisuusvaatimukset kevenevät – rehtori-kansanedustaja kiittää

Koulut

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Ulla Parviainen (kesk.) kiittelee hallituksen lakiesitystä, joka keventäisi koulukuraattorien kelpoisuusvaatimuksia.

– Jälleen hallitusohjelman mukaisesti kevennetään kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita. Myös päällekkäisiä suunnitteluvelvoitteita karsitaan, Parviainen iloitsee.

Ennen valintaansa eduskuntaan kuusamolainen Parviainen työskenteli rehtorina.

Hän pitää hyvänä, että opetuksen järjestäjälle tulee enemmän harkintavaltaa kuraattorien kelpoisuuksissa.

Jatkossa jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava sellaisen oppilashuollosta vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on sosiaalialan tutkinto.

Samalla kuraattorin tehtävään on kelpoinen myös soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on jo antanut mietintönsä perusopetuslain ja muutamista muista opetukseen liittyvistä laeista.

Rehtori-kansanedustaja nostaa tiedotteessaan esiin myös stulevan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksen opiskelijahuoltoon.

Parviaisen mielestä uudistuksessa on huolehdittavat, että oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut ovat oikea-aikaisina ja tehokkaina saatavissa lähellä oppilaita ja opiskelijoita.