Keskustan Keski-Suomen piiri: Perhehoitajien asemaa täytyy parantaa – “Se lisäisi myös hyvinvointia“

Keskusta

Keskustan Keski-Suomen piiri on huolestunut perhehoitajien työskentelymahdollisuuksista.

Piiri kertoo kannanotossaan, että kuntien jopa perhehoitolakia tiukemmat rajaukset kaventavat toimeksiantopohjaisten perhehoitajien toiminta- ja elantomahdollisuuksia.

Keskustan Keski-Suomen piirin mukaan kunnissa ja maakunnissa ei esimerkiksi usein käytetä perhehoitolain mukaista kahden kuukauden irtisanomisaikaa asiakkaan kuollessa. Se tarkoittaa perhehoitajan jäämistä vajaatyölliseksi 7 vuorokautta perheenjäsenen kuoleman jälkeen.

– Perhehoitajien sosiaaliturva on heikko, jolloin perhehoitajuuden vajaa- ja osatyöllisyys hankaloittaa perhehoitajien työtä, kannanotossa sanotaan.

Keskustan Keski-Suomen piiri huomauttaa, että etenkin lyhytaikaista aikuisten perhehoitoa tekevien sairastamisturva on olematon. Piirin mukaan myös pitkäaikaisessa perhehoidossa sairastamisturvaa on kuitenkin syytä tarkastella.

Keskustapiirin mukaan kehitysvammaisten asiakkaiden perhehoitovuorokausien vuosittainen määrä on laskussa, vaikka tekijöitä olisi.

– Perhehoito ei nauti ansaitsemaansa arvostusta yhtenä tasavertaisena asumispalvelun muotona, jossa on omat vuorovaikutukselliset vahvuutensa ja mahdollisuus elää omannäköistä elämää perheen täysivaltaisena jäsenenä. Perhe antaa pysyvät ihmissuhteet ja mahdollisuuden turvalliseen itsenäisyyteen.

Ikäihmisten perhehoidon määrä on Keski-Suomen keskustan mukaan noususuuntainen, mutta siellä pitkäaikaisen perhehoidon saatavuus on vähäistä.

– Työn sitovuus tulee huomioida hoitoisuusluokituksissa niihin portaita ja hoitopalkkion määrää lisäämällä.

Keski-Suomen keskustapiirin mukaan perhehoitajien aseman huomioiminen parantaa myös perhehoidon laatua.

– Kun perhehoitajien työ mahdollistetaan sosiaaliturvaa parantamalla ja perhehoitoa aktiivisesti tarjoamalla, sen määrän kasvun myötä kasvaa myös hyvinvointi.