Keskustameppi Katainen kysyy: Onko EU-komission ehdottaman maatilojen tukikaton tarkoituksena leikata keskisuurilta maatiloilta ja perheviljelmiltä?

Katainen toivoo, että maatalouden vaihtelevat rakenteet ympäri Euroopan huomioitaisiin paremmin
Maatalous

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk./ALDE) on jättänyt kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle koskien sen ehdottamaa 60 000–100 000 euron asteittaista maataloustukien kattoa yksittäisille maatiloille.

Katainen pitää ehdotusta ongelmallisena rakennekehityksen kannalta, sillä se leikkaisi hänen mukaansa Suomessa keskisuurilta tiloilta ja myös monilta perheviljelmiltä, joita nykyisellä maatalouspolitiikan ohjelmakaudella on kannustettu investoimaan ja kasvattamaan tiloja.

– Onko EU-komission tarkoituksena leikata juuri keskisuurilta maatiloilta ja perheviljelmiltä, jotka ovat kuluvan ohjelmakauden aikana investoineet tilansa kehitykseen? Katainen kysyy tiedotteessaan.

– Komission esitys iskisi esimerkiksi keskisuureen maitotilaan, joka on juuri investoinut uuteen lypsyrobottiin. Tällainen lähestymistapa ei luo uskoa nuoriin viljelijöihin, joita tarvitaan alalle, Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnassakin istuva Katainen harmittelee.

EU-komission ehdotuksessa maatilakohtaisen tukikaton piiriin laskettaisiin viljelijän saamat tuet 60 000 euroon asti, jonka jälkeen tukien maksamista vähennetään asteittain ja lopetetaan kokonaan 100 000 euron kohdalla. Katainen pitää lähestymistapaa etenkin pohjoisten alueiden maataloudelle ongelmallisena.

– Onko Euroopan komissio valmis antamaan lisäjoustoa ja vapaaehtoisuutta jäsenmaille, jotta voidaan ottaa huomioon maatalouden suuresti vaihtelevat rakenteet? Katainen kysyy.